Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att fördjupa sig i destinationens helhetsledning i en vald turistdestination och samtidigt få kunskap över behovet av ansvarsfullt verksamhet tillsammans med destinationers aktörer. Studeranden kan efter kursen också identifiera konkurrensens inverkan på turismen och iakta specialdrag i en destination.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att ha en helhetssyn på samarbete på en turisdestination, hurdana aktörer som behövs för att garantera kvalitativa upplevelser för en besökare. Han/hon kan presentera ett betydande turistområde och kan identifiera dess konkurrenskraft. Studeranden kan ge exempel på en lyckad ledning och ett bra samarbete i en destination.Han/hon kan analysera turistföretagets ställning med tanke på inre och yttre inverkande faktorer samt trender inom branchen.

Innehåll

Analys av turismens olika delområden och nätverk, företagande, turismens utveckling, ansvarsfullt resande och effekt.
Turismgeografiska strukturer
Turistdestinationer och turistmål i Europa samt i övriga världsdela
Destination Management
Typer av turistattraktioner
Aktuella trender och prognoser för framtiden

Förkunskaper

Turismens grunder

Kursen ersätter följande kurser

Inga tidigare kurser

Mer information

Kursen går på engelska i its learning som nätkurs, men har presentationer i grupp. Den uppgiften evalueras också av engelska läraren Nigel Kimberley. Annars är handledaren Hellevi Aittoniemi. Kursen startar med obligatorisk närvaro i januari 2014 (exakt tidpunkt meddelas närmare). Före kursstarten besöker varje kursdeltagare resemässan 2014 i januari- uppgiften finns i itslearning före kursstarten.

Litteratur

Boniface, B.G. & Cooper, Cris. The geography of Travel and Tourism. 2nd ed. 2001.Butterworth-Heineman. Oxford. ISBN 0-7506-1670-9
Hall,C.M.Tourism planning. Policies, Processes and Relationships.Pearson Education Limited:Singapore.2008.ISBN 0 582 32028
Ritchie-Crouch. The Competitive Destination. A Sustainable Tourism Perspective. Cabi Publishing:Wallingford. ISBN 0 85199 664 7
Webb sites

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 8 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 45 timmar
 • Nätbaserade - 80 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Handledd nätundervisning

Examinationsformer

 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger godkännt alla delar i kursen:
Diskussion, inlärningsraport, destinationsanalys,närvarande på föreläsningar och presentationer

Evalueringen 40 % learning report, 10% deltagande i kontaktundervisning, 50 % diskussion och analys uppgiften- även språkligt

Lärare

 • Aittoniemi Hellevi
 • Kimberley Nigel
 • Fabricius Susanna

Examinator

Aittoniemi Hellevi

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2014-08-30

Kursens tidtabell

Ges vid kursstarten

Examinationsformer

 • 2013-03-05 - Demonstrationer och presentationer
 • 2013-03-11 - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning