Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är attlära känna olika vinområden och och de typiska egenskaperna på dem. Få förståelse för hur man planerar menyer lönsamt och kommer i håg upplevelsens betydelse för kunden. Att även praktiskt kunna tillreda maten för olika kundsegment.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att analysera förplägnadsrörelser och deras lönsamhet kopplat till nya trender och förändringar i samhället. Han/hon har kunskaper både teoretisk och praktiskt om kvalitetskraven på matupplevelser som helhetstjänst. Kunskap om viner och deras specialegenskaper beroende på området. Äktenskap mat och vin.

Innehåll

Matproduktion
Planering av menyer
Vinkunskap

Förkunskaper

Restaurang- och matprocess 1

Kursen ersätter följande kurser

ingen

Mer information

Inför matproduktionen bör studeranden ha hygienpasset samt köksklädsel enl. hygienkrav.

Vinkursen går i Arcadas egna utrymmen

Datarumsbokningar är reserverade för att göra grupparbeten självständigt

Litteratur

Mölstad, Mikael.2007. Nya stora vinskolan
aktuella artiklar och tidningar

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 60 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 7 timmar
 • Praktiska övningar - 40 timmar
 • Basgruppsarbete - 8 timmar
 • Självstudier - 18 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Alla kursuppgifter godkända
i köket minst 50% närvarande

Examinator

Aittoniemi Hellevi

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2014-05-30

Kursens tidtabell

informeras vid kursstarten

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning