Kursens undervisningsperiod

2 (2021-10-25 till 2021-12-31)

Nivå/kategori

Övriga studier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att fördjupa de
skriftliga och muntliga färdigheterna i svenska

att studeranden förstår aktuella LättLästa texter
och det talade språket i bekanta situationer (=
CEFR A.2.2)

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande
vara förmögen att
- diskutera boende och fritid
- diskutera aktiviteter under olika årstider
samt vädret
- förstå och skriva svar på e-postmeddelanden
- ge anvisningar om t.ex. vägen både i
talsituationer, i telefon och per e-post
- berätta om tidigare arbeten samt göra upp en
CV
- diskutera hälsa och sjukdom
- uttrycka sin åsikt om olika teman

Innehåll

Grammatiken omfattar en fördjupning av tidigare
moment samt en ingående övnig av bisatser och
nominalfrasens hela struktur.
Ordförråd i anslutning till arbetsliv, hälsa,
årstider, resor och boendeformer.
Kulturen satsar på traditioner.

Förkunskaper

Svenska för nybörjare 3
CEFR A.2.1

Mer information

Obligatorisk närvaro minst 75 %

Litteratur

Vi ses! Svenska för nybörjare.
Keränen, Marit - Lindroos, Camilla - Peltola, Katja
Lärarens eget material.

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 10 timmar
  • Individuell handledning och grupphandledning - 12 timmar
  • Praktiska övningar - 26 timmar
  • Basgruppsarbete - 12 timmar
  • Självstudier - 75 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:
Examination 1 : skriftlig tentamen
Examination 2 : muntlig tentamen
Aktivitet under lektionerna i form av
övningsuppgifter.

Examinationerna väger sinsemellan på följande
sätt:
Skriftlig tentamen 40 %
Muntlig tentamen 35 %
Aktivitet under timmarna 25 %

Lärare

Huldén Barbara

Examinator

Huldén Barbara

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2020-08-01

Kursens tidtabell

Måndagar och onsdagar kl.16.00 - 18.00
från 23.3 till 20.5.2020.

Kursanmälningstid

2021-10-11 till 2021-11-07

Kurs och studieplanssökning