Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Att fördjupa de muntliga och skriftliga kunskaperna i den
yrkesrelaterade vokabulären.

Läranderesultat

- demonstrate lexical and grammatical competence in written and spoken professional contexts.
- demonstrate the ability to write effective key professional documents, including letters, work applications & CVs, business reports.
- prepare and deliver a presentation of professional interest using PowerPoint.
- participate in routine customer service interactions in English.
- have enhanced the ability to participate in social communication in the professional setting common to routine interactions.

Innehåll

Branschterminologi (hotell- och restaurangvokabulär),
hotell- och restaurangkorrespondens.

Förkunskaper

Gymnasiekurs eller motsvarande

Litteratur

English for International Tourism, Miriam Jacob & Peter Stuart (Longman)
Av läraren utdelat material
Material distributed by the lecturer

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 60 timmar
 • Basgruppsarbete - 20 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 20 timmar
 • Självstudier - 20 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 120 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 120 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Lärare

Kimberley Nigel

Examinator

Kimberley Nigel

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2013-01-15

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning