Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att den studerande känner till de grundläggande elementen i skriftlig och muntlig kommunikation. Han/hon innehar en språklig medvetenhet och förstår vikten av att fortgående förkovra sina språkliga kunskaper.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att skriva rapporter, referat och andra dokument relaterade till arbetslivet. Han/hon kan anpassa sitt språk till varierande kommunikationssituationer och kan utnyttja språkliga hjälpmedel såsom ord- och handböcker. Han/hon kan analysera skönlitteratur i fråga om både innehåll och språkl/stil.

Innehåll

Ordkunskap, språkriktighet, referatteknik, vetenskapligt skrivande, mötesteknik och dokument som rör yrkesrelaterade situationer. Den studerande skriver en rapport på ett givet tema och analyserar ett skönlitterärt verk.

Förkunskaper

Gymnasienivå eller motsvarande

Kursen ersätter följande kurser

Till år 2005 Affärskommunikation och -kultur

Mer information

Detaljerat kursprogram presenteras under den första lektionen.

Litteratur

Reuter, Mikael. 2003. Översättning och språkriktighet.
Svenska skrivregler. 2001. Svenska språknämnden.
Arcadas Skribentguide.
Artiklar och annat material enligt anvisningar.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 60 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 15 timmar
 • Basgruppsarbete - 10 timmar
 • Självstudier - 48 timmar
 • - 0 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Lärare

Stolt Kerstin

Examinator

Stolt Kerstin

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Kursens slutdatum

Slutdatum meddelas senare

Delprestation i kraft till

Till datum 2013-07-31

Examinationsformer

 • 2013-03-05 - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning