Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

- att utveckla förmågan att verka/fungera tillitsfullt i olika
rutinmässiga talsituationer på yrkesområdet
- att utveckla förmågan att behandla autentisk engelsk text
- att utveckla ett flytande språk i tal och skrift för olika ändamål,
med huvudvikt på det egna branschområdet

Läranderesultat

1. Jag, utbildning, arbetsansökan
- studenten klarar av att uppge sina personalia och förklara sin
utbildning och sin arbetserfarenhet
- studenten klarar av att skriva en platsansökan och CV

2. Centrala arbetsplatssituationer/arbetslivet och näringslivet
- förstår den vokabulär som är central för yrkesområdet och kan
i skrift och tal använda sig av den
- klarar av kundkontakter/förhandlingar, debatter
- korrespondens- och e-mail etikett
- kan hålla korta anföranden om företag ,organisationer,
produkter, tjänster eller processer
- kan göra muntliga och skriftliga sammandrag på
artiklar/litteratur som hänför sig till branschen

Innehåll

Establishing My Own Company, My Place of Work, Raising Finance,
Business Writing
My Education, Work Ethics, Debates, Meetings

Förkunskaper

Gymnasiekurs eller motsvarande

Kursen ersätter följande kurser

DO'S and TABOOS

Mer information

Kom ihåg att anmäla dig också på Itslearning
Inga försenade arbeten tas emot!

Litteratur

Eliyahu M. Goldratt, The Goal
Selling the Wheel, Jeff Cox
Barbara Ehrenreich,Nickel and Dimed
Max Barry, Jennifer Government
Steven D. Levitt Stephen J. Dubner, Freakonomics

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 50 timmar
  • Studiebesök och demonstrationer - 6 timmar
  • Basgruppsarbete - 6 timmar
  • Självstudier - 71 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Lärare

Tefke Martina

Examinator

Tefke Martina

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

23.10-22.12.2012

Examinationsformer

2012-12-15 - Tentamina

Kurs och studieplanssökning