Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

The aim of the course is
to understand the role of
thermodynamics in real-world engineering problems and to
give students the feel of how thermodynamics is applied in
engineering practice

Läranderesultat

At the end of the course the student is expected to be able to
understand basic principles of thermodynamics,
heat, temperature, thermodynamics process,
closed and open systems.1st and 2nd law of thermodynamics.

Innehåll

-Introduction and basic concepts
-Energy conversion
-Properties of pure substances
-Energy analysis of closed systems
-Mass and energy analysis of control volumes
-Second law of thermodynamics
-Entropy

Förkunskaper

Elementary Math, Differential and
integral Calculus, Mechanics

Kursen ersätter följande kurser

Inga

Mer information

All övrig information hittar du på Itslearning.

Litteratur

Thermodynamics, an engineering approach
Cengel, (any edition)

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 60 timmar
  • Individuell handledning och grupphandledning - 40 timmar
  • Praktiska övningar - 32 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 132 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 132 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

2 midterm exams 35% each +10% Lab+20 %homework
pass mark 50%

Lärare

Durbo Karis

Examinator

Durbo Karis

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2015-03-15

Examinationsformer

2015-03-15 - Tentamina

Kurs och studieplanssökning