Kursens undervisningsperiod

4 (2022-03-14 till 2022-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Syftet med kursen är att möjliggöra för studenter att förstå och tillämpa tekniska metoder i designanalyser vilket leder till ett materialval i mekaniska designprocesser.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att...

Innehåll

1. Mekaniska designprocesser och material
2. Multiaxiala spänningar och stammar
3. Material misslyckande Kriterium i 3D spänningar
4. Stressintensiteter i komponenter
5. Kartläggning av materiella egenskaper
6. Introduktion till materialval i mekaniska konstruktioner

Förkunskaper

Polymerbeabetning
Materialmekanik 1
Materialmekanik 2

Litteratur

1. Material Selection in Mechanical Design by Michael F. Ashby
2. Mechanical Design of Machine Elements and Mechanics /A failure Prevention Perspective/ by
Jacck A. Collins, Henery Busby and George Staab

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 25 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 40 timmar
 • Praktiska övningar - 0 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 0 timmar
 • Självstudier - 70 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Handledd nätundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Veckokursuppgifter och slutligt materialvalsprojekt

Lärare

Gebrehiwot Silas

Examinator

Gebrehiwot Silas

Antal kursplatser

Ingen begränsning (20 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursanmälningstid

2022-02-28 till 2022-03-27

Examinationsformer

 • 2020-03-12 - Tentamina
 • 2016-03-23 - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2022-03-14 09:15 - 12:00 D4107-08 Material Selection Gebrehiwot Silas
2022-03-21 09:15 - 12:00 D4107-08 Material Selection Gebrehiwot Silas
2022-03-28 09:15 - 12:00 D4107-08 Material Selection Gebrehiwot Silas
2022-04-04 09:15 - 12:00 D4107-08 Material Selection Gebrehiwot Silas
2022-04-11 09:15 - 12:00 D4107-08 Material Selection Gebrehiwot Silas
2022-04-25 09:15 - 12:00 D4107-08 Material Selection Gebrehiwot Silas
2022-05-02 09:15 - 12:00 D4107-08 Material Selection Gebrehiwot Silas
2022-05-09 09:15 - 12:00 D4107-08 Material Selection Gebrehiwot Silas
2022-05-16 09:15 - 12:00 D4107-08 Material Selection Gebrehiwot Silas
2022-05-23 09:15 - 12:00 D399 Material Selection Gebrehiwot Silas

Kurs och studieplanssökning