Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Kursens undervisningsperiod

2 (2021-10-25 till 2021-12-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Syftet med studienheten är att ge studenten en
kunskap om elementär vätskedynamik som har relevans i design och analyser av vätskor i vila och i rörelse.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande
- känna till grundläggande hydromekaniska
begrepp som densitet, viskositet, tryck, flöde,
tryckfall och flödeshastighet.
- kunna beräkna tryckfall, höjdlägen , flöden
och hastigheter i rörsystem.
- kunna bestämma tryckfall förorsakade av
friktionsförluster i rörledningar.
- kunna dimensionera en pump
(beräkna effekt) för ett givet flöde i ett
rörsystem.
- Modellera laminärt vätskeflöde med hjälp av finite element-metoden (FEM) på COMSOL

Innehåll

Fluid statisk
02. Vätskekrafter
03. Grundläggande hydromekanik/Kontinuitetsekvationen/
04. Bernoullis ekvation
05. Laminär och turbulent strömning
06. Tryckförlust i rörledningar
07. Introduktion till pumpar

Förkunskaper

linjär algebra, Differentialkalkyl, Integral kalkyl

Mer information

Kursen är planerad att genomföras i ansikte mot ansikteundersökningsmetod för studieåret 2020-2021.
Hänvisa till itslearning för mer information.
Alla datum för graderade övningar som ges i itslearning.

Litteratur

Kursbok: Fluid Mechanics, andra upplagan i SI-enheter av R.C. Hibbeler.

Ytterligare referens
Munson Bruce, Young Donald, ...: Fundamentals of
Flytande mekanik.

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 16 timmar
  • Individuell handledning och grupphandledning - 12 timmar
  • Praktiska övningar - 17 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 30 timmar
  • Självstudier - 40 timmar
  • Nätbaserade - 20 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Handledd nätundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Weekly-uppdrag upp till 30%
Kursuppgift upp till 30%
Slutprov upp till 40%

Totalt 50% krävs för att klara kursen. Uppgifter som anges i itslearning.

Följ god vetenskaplig praxis i studier vid Arcada:
https://start.arcada.fi/en/my-studies/degree-thesis/ethical-questions-a…

GRADERING.
50-59 klass 1 Tillfredsställande
60-69 klass 2 Tillfredsställande
70-79 klass 3 bra
80-89 klass 4 bra
90-100 klass 5 Utmärkt

Lärare

Gebrehiwot Silas

Examinator

Gebrehiwot Silas

Antal kursplatser

Ingen begränsning (25 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Till datum 2020-11-10

Kursens tidtabell

Follow schedules on itslearning.

Kursanmälningstid

2021-10-11 till 2021-11-07

Examinationsformer

2020-12-15 - Rapporter och produktioner

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2021-10-25 09:15 - 12:00 D4106 Fluid Mechanics Fluid Mechanics Lectures Gebrehiwot Silas
2021-11-01 09:15 - 12:00 D4106 Fluid Mechanics Fluid Mechanics Lectures Gebrehiwot Silas
2021-11-08 09:15 - 12:00 D4106 Fluid Mechanics Fluid Mechanics Lectures Gebrehiwot Silas
2021-11-15 09:15 - 12:00 D4106 Fluid Mechanics Fluid Mechanics Lectures Gebrehiwot Silas
2021-11-22 09:15 - 12:00 D4106 Fluid Mechanics Fluid Mechanics Lectures Gebrehiwot Silas
2021-11-29 09:15 - 12:00 D4106 Fluid Mechanics Fluid Mechanics Lectures Gebrehiwot Silas
2021-12-13 09:15 - 12:00 D4106 Fluid Mechanics Fluid Mechanics Lectures Gebrehiwot Silas
2021-12-20 09:15 - 12:00 D4106 Fluid Mechanics (Final Exam) Fluid Mechanics Lectures Gebrehiwot Silas

Kurs och studieplanssökning