Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Valfri

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att upprätthålla och
utvidga utvecklandet av Arcadas Second Life ö som
inlärningsplattform, att forska i strategier för
att använda virtuella världar i
affärskommunikation och distansundervisning.

Läranderesultat

Efter avslutad kurs skall studerande vara förmögen
att:

1. förstå hur virtuella världar kan tillämpas till
inlärningsteorier
2. analysera skillnaden mellan stängda och öppna
världar med tanke på möjlig pedagogik
3. bygga enkla inlärningsobjekt i Second Life
eller Realxtend
4. åstadkomma en strategi för testning av
inlärningsobjekt
5. producera riktlinjerna för en kort
inlärningsmodul genom att använda objekt som
gruppen har byggt

Innehåll

Deltagarna bildar team och tar ansvar för att
forska i inlärningsteorier inom ramen för seiösa
spel och inlärning genom utforskning. Teamen
skapar även innehåll (grafisk och programmerad)
som kan användas på ön.

Förkunskaper

Studerande bör vara bekanta med interaktiva
sociala webbplatser såsom Facebook, Flickr, eller
MySpace. Studerande bör även ha någon kunskap i
och intresse av virtuella online platser eller
spel såsom Habbo Hotel, Second Life, World of
Warcraft, och dylika.

Mer information

Kursen är projektbaserad. Mera information om
projekten och deras deadlines ges under sessionerna
1 & 2.

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 50 timmar
  • Individuell handledning och grupphandledning - 50 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 50 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 150 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 150 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Lärare

Kelly Owen

Examinator

Kelly Owen

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Examinationsformer

2010-12-01 - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning