Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Kursens undervisningsperiod

 • 1 (2021-08-01 till 2021-10-24)
 • 2 (2021-10-25 till 2021-12-31)

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Att ge insikter och kunskaper i research och manus
för dokumentärt material och fiktion.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att behärska de centrala begreppen inom manus, samt att tillämpa dessa i sitt eget skrivande för både dokumentär och fiktion.

Litteratur

Välj någon av följande titlar:

Fredrik Lindqvist (2009): Att Skriva Filmmanus
Stockholm, Adastra Media

McKee, Robert (1999) Story - Substance, structure, style, and the principles of Screenwriting.
London: Methuen.

Syd Field (1984): The Screenwriter's Workbook
New York, Dell Publishing

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 40 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 95 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande examinationer:
Examination 1 Inlämnat och bearbetat manus för kortfilm
Examination 2: 80% deltagande och deltagande i kursens samtliga uppgifter: Skrivövning 1&2, Researchövning 1&2, Manusversion 1&2

Lärare

 • Blomqvist Arn-Henrik
 • Lindfors Kauko
 • Nordström Robert
 • Nordström Fred

Examinator

Blomqvist Arn-Henrik

Antal kursplatser

Ingen begränsning (8 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Se ARBS

Kursanmälningstid

2021-08-09 till 2021-09-05

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2021-08-31 13:00 - 16:00 A311 Manusproduktion Blomqvist Arn-Henrik
2021-09-01 13:00 - 16:00 A311 Manusproduktion Blomqvist Arn-Henrik
2021-09-14 09:15 - 12:00 A311 Manusproduktion Blomqvist Arn-Henrik
2021-09-15 09:15 - 12:00 A309 Manusproduktion Blomqvist Arn-Henrik
2021-09-29 09:15 - 12:00 A311 Manusproduktion Blomqvist Arn-Henrik
2021-10-19 12:45 - 16:00 Manusproduktion Blomqvist Arn-Henrik
2021-10-27 10:00 - 11:45 A309 Manusproduktion Blomqvist Arn-Henrik
2021-11-09 09:15 - 14:00 A309 Manusproduktion
2021-11-23 09:15 - 14:00 A312 Manusproduktion Blomqvist Arn-Henrik
2021-11-30 09:15 - 12:00 Manusproduktion Zoomlänk: blomqvar@arcada.fi is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Topic: blomqvar@arcada.fi's Zoom Meeting Time: Nov 30, 2021 09:00 AM Europe/Mariehamn Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/61943648288 Meeting ID: 619 4364 8288 Join by SIP 61943648288@109.105.112.236 61943648288@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 619 4364 8288 Blomqvist Arn-Henrik
2021-12-07 09:15 - 12:00 Manusproduktion Zoom Blomqvist Arn-Henrik
2021-12-21 10:15 - 15:00 D4109 Manusproduktion Läsning av manusen! Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/64724430890 Blomqvist Arn-Henrik
Engebretsen Nanna
Lindfors Kauko
Nordström Robert

Kurs och studieplanssökning