Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att förbereda
studenterna på förändringar i samhället som
knyter till delningsekonomin, att uppmärksamma
studenterna på utmaningar och möjligheter, och
att erbjuda förståelse och analytiska verktyg
till blivande anställda, frilansare och
entreprenörer inom kultur och media.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara
förmögen att känna till förändringar och
samhällstendenser som knyter till
delningsekonomin. Studerande kan orientera sig
och vara proaktiva och verksamma i denna
omgivning. Studerande kan analysera
delningsekonomiska företeelser, samt anpassa sitt
kreativa arbete till dessa.

Innehåll

Vad innebär det att jobba med kultur och media i
delandets ekonomi? En ekonomi som domineras av en
digital tillvaro, ofantliga framgångar för
företag som Google, Facebook, Uber och AirBnB, en
osäker arbetsmarknad med snuttjobb och ökade
prestationskrav, ett överflöd av information,
konsumtionsbegär och klimatångest, samt en
längtan efter alternativ och ett meningsfullt
liv.

Kursen innehåller fem delar:
1)Kultur och media i delandets ekonomi
2)Det osäkra arbetslivet
3)Glidande konsumentroller och nätverk
4)Betydelsen av självstyrning och livshantering
5)En mångfald av nätverk, tjänster och
plattformar (analysuppgift med seminarium där
studenterna presenterar sina case)

Vi granskar delningsekonomi på bred front och ur
flera perspektiv, men inledningsvis definieras
delningsekonomi enligt följande: den del av
ekonomin där privatpersoner ger varandra tillgång
till underutnyttjade resurser, egendom såväl som
tjänster, mot eller utan betalning. Detta kan ske
med hjälp av digitala plattformar eller via
analoga fora. Gemensamt är dock att resurserna
ska kunna delas med användare bortom den egna
bekantskapskretsen. (SOU 2017, 64).

Förkunskaper

Deltagarna förväntas ha grundläggande kunskaper i
media och kultur. I övrigt är kursen öppen för alla
inriktningar inom mediekultur, samt för studenter i
kulturproduktion.

Litteratur

Bradley, K (2017) Delningsekonomi. På användarnas
villkor. SOU 2017:26. Tillgänglig:
https://www.regeringen.se/495f62/contentassets/82 Extern länk
aabf7f731c4e18aaee3b8dc3621063/delningsekonomi--
pa-anvandarnas-villkor-sou-201726
Nylund, M (2018) Jakamistalous ja alustatyö.
Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu,
Tulevaisuusvaliokunta. Tillgänglig:
https://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/ju Extern länk
lkaisut/Documents/tuvj_3+2018.pdf
Nylund, M (2019) Delningsekonomi i Norden.
Policy- och strategidokument i Danmark, Finland
och Sverige. Helsingfors. Tankesmedjan Agenda.
Helsingfors.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 0 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 0 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 0 timmar
 • Praktiska övningar - 0 timmar
 • Basgruppsarbete - 0 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 0 timmar
 • Självstudier - 0 timmar
 • Nätbaserade - 0 timmar
 • Seminarier - 0 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 0 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 0 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Deltagande i lektioner och analysuppgift.

Lärare

Nylund Mats

Examinator

Nylund Mats

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

 • 2019-03-07 - Demonstrationer och presentationer
 • 2019-03-07 - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning