Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att ge studenten rutin att bildplanera drama, fördjupa studentens förmåga att gestalta scenen i bilder med speciell hänsyn till det dramaturgiska elementen och överenskommen visuell stil.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att efter textanalys självständigt gestalta fiktiv handling i bilder.

Innehåll

Genomgång av Master Shot tekniken samt bildplaneringsprocessen
vid fiktion belyste med exempel ur Klaus Härös egen produktion.

Förkunskaper

Kortfilm 2

Kursen ersätter följande kurser

Ingen

Mer information

Beskrivning av kursens övnings- och självstudieuppgifter:

a) Bildplaneringsuppgift: Välj en scen från det manus som delades ut under kursen och göra upp en detaljerad bildplanering för denna. I detta ingår förstås också att fundera ut scenens upplägg, tyngd- och vändpunkt och försöka optimera bildberättandet så att det stöder det du vill förmedla i den scen du valt. I kursresursseringen har vi reserverat hela 25 timmars arbete för denna uppgift så ta grundligt med tid för att
läsa in dig på manuset, göra karaktärsanalys och fundera på vad du anser vara viktigt i scenen. Fundera gärna också på hur du skulle instruera skådespelarna i scenen. Skriv in bilderna
(bildstorlek, objekt, ev. rörelse etc) i manuset och det är också ok att rita ett storyboard ifall du är upplagd för det. För att underlätta det för dig själv så är det säkert också till nytta ifall
du också gör upp en bottenskiss på hur skådespelarna står och rör sig i rummet eller i den miljö du valt. Ägna sen också lite tid
för att fundera på hur du bäst beskriver resultatet av ditt planeringsarbete för Klaus och de andra kursdeltagarna.
Bildplaneringsuppgiften bör vara klar till den gemensamma genomgången med Klaus fredagen den 28.3.

b) Filmanalys i grupp (2 - 4 deltagare per grupp). Välj två valfria filmer, titta igenom dem ett par gånger tillsammans och gör en grundlig analys av filmernas bildspråk och dramaturgiska
uppbyggnad. Sänd in sedan filmanalyserna till mig och kom ihåg att skriva vilka som varit med i gruppen. (Uppskattad tidsåtgång: 24 h, dvs. 3 dagar).

c) Litteraturstudier (individuellt arbete). Läs igenom Steven D. Katz bok Shot by Shot. Välj en valfri rubrik på ett ämnesområde som intresserar dig och skriv en 3 - 6 sidig essä där du
reflekterar över Katz resonemang. Belys ditt ämne med konkreta exempel från filmer du sett eller egna övningsarbeten och du får väldigt gärna också skriva ner dina egna tankar och funderingar
om det. Sänd sedan in din essä till mig tillsammans med en försäkran om att du läst hela boken. För dig som redan tidigare läst Shot by Shot är det också ok att bekanta sig med Katz andra bok ”Cinematic Motion”, skriv isåfall din essä på basen av innehållet i denna. Bägge böckerna finns i vårt bibliotek och
också bl.a på Aralis. Vill du köpa Shot by Shot så kostar den drygt 20 euro på Adlibris.fi och BookPlus. Amazon har den också begagnad från ca 8 euro + frakt. (Uppskattad tidsåtgång: 60 h).

Litteratur

Steven D. Katz: Filmdirecting Shot by Shot - visualizing from
concept to screen.
Alt. Steven D. Katz: Film directing - Cinematic motion

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 24 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 24 timmar
 • Självstudier - 60 timmar
 • Bildplaneringsuppgif - 25 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Obligatorisk närvaro.
Godkända inlämningsuppgifter.

Lärare

Mård Tommy

Examinator

Mård Tommy

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2014-04-12

Kursens tidtabell

Meddelas senare.

Examinationsformer

 • 2014-03-28 - Demonstrationer och presentationer
 • 2014-04-12 - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning