Kursens undervisningsperiod

 • 1 (2021-08-01 till 2021-10-24)
 • 2 (2021-10-25 till 2021-12-31)
 • 3 (2022-01-01 till 2022-03-13)
 • 4 (2022-03-14 till 2022-07-31)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

See English

Läranderesultat

See English

Innehåll

See English

Förkunskaper

Inga förkunskaper

Kursen ersätter följande kurser

Ingen

Mer information

Observera att du bör anmäla dig skillt till
själva
tenten.

Observera även att lärarna uppdaterar boklistan
enligt branschens utveckling, studenten skall
själv hållas uppdaterad om kurslitteraturen.

Litteratur

Fakta: Intellectual Property in a digital age

Två böcker och en serie med artiklar från olika
perspektiv om problemet med copyright och
intellektuella rättigheter.

1. Eric S. Raymond, The Cathedral and the
Bazaar.
2. Cory Doctorow, Content
3. About Creative Commons (online artiklar)

Fiction: Cory Doctorows möjliga framtider
(fiktion
som förutsägelse)

1. Down & Out in the Magic Kingdom
2. Eastern Standard Tribe
3. Makers

Alla böckerna finns tillgängliga på
Itslearnings
som epub och pdf.

Studieaktiviteter

Självstudier - 133 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Självstudier via nätet

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Denna kurs är en självstudiekurs som kräver att
du kan läsa och analysera en uppsättning
texter, skriva ett manus som förklarar de
viktigaste punkterna som gjorts i texterna och
förvandla det manus till en film i pecha kucha-
stil. Kursens språk är engelska. Läsningen och
den resulterande filmen kommer att vara på
engelska.

Lärare

Ahonen Mirko

Examinator

Kelly Owen

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Kursen går hela tiden och boktentamen skrivs
under
de allmänna tenttillfällena.

The course runs all year and the exam is
written
during the general exam dates.

Kursanmälningstid

2021-08-09 till 2021-09-05

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning