Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att ge studeranden baskunskap av de viktigaste komponenter och system använda inom automationen.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att planera och bygga enkla fabrikautomationssystem med givare, pneumatiska och hydrauliska komponenter och logiker (PLC).

Innehåll

- Givare
- Pneumatik
- Hydraulik
- Relästyrning
- Motorer

Förkunskaper

Inga

Litteratur

Utgivna kopior

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 57 timmar
  • Övningsbaserad undervisning - 5 timmar
  • Laborationer och arbete i simulerad miljö - 5 timmar
  • Självstudier - 66 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 66 timmar
  • Varav schemalagda studier: 67 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina

Lärare

Kuvaja Markus

Examinator

Durbo Badal

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Kursens slutdatum

Slutdatum meddelas senare

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

2008-10-31 - Tentamina

Kurs och studieplanssökning