Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Im 2005 - 2006 - Natural sciencies

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att...

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att...

Förkunskaper

Math1 and Math2

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 80 timmar
  • Övningsbaserad undervisning - 46 timmar
  • Exams - 4 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 130 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 4 timmar
  • Varav schemalagda studier: 126 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina

Lärare

Skön Kim

Examinator

Kim Skön

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Kursens slutdatum

Slutdatum meddelas senare

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Examinationsformer

Tentdatum meddelas senare - Tentamina

Kurs och studieplanssökning