Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

The aim of the course is to make the student skilled in international accounting methods and procedures. The student understands how to process and analyze accounting information in a global organization.

Läranderesultat

At the end of the course the student is expected to be able to understand and work with the accounting structures, methods and systems used in an organization with international operations

Innehåll

International accounting and reporting structures
Accounting for international and multi-currency transactions
Multinational management and financial reporting
Approval processes

Förkunskaper

The courses Financial Accounting, Internal Accounting and Enterprise Resource Planning, or equivalent

Kursen ersätter följande kurser

None

Mer information

To be announced at the course kick-off

Litteratur

Horngren, Harrison, Oliver. Financial and Managerial Accounting, 2012. Other materials used will be specified at the beginning&/during the course.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 26 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 14 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 30 timmar
 • Självstudier - 63 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

To be announced at the beginning of the course

Lärare

Rehn Jan-Peter

Examinator

Rehn Jan-Peter

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursens tidtabell

See room reservations in ARBS

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning