Kursens undervisningsperiod

4 (2022-03-14 till 2022-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Efter avklarad kurs förväntas studenten
kunna uttrycka sig adekvat på svenska, muntligt
och skriftligt, inom sitt studieområde samt
kunna
skriva rapporter och andra texter med relevans
för studierna och framtida
yrkesverksamhet. Studenten kan anpassa sitt
språk
till varierande kommunikationssituationer och
kan
utnyttja språkliga hjälpmedel. Studenten kan
analysera skön- och facklitteratur både
innehållsligt och språkligt/stilistiskt.

Läranderesultat

Målsättningen med kursen är att studenten
innehar en språklig medvetenhet och kan anpassa
språket efter kommunikationssituationen samt
förstår vikten av att fortgående förkovra sina
språkliga kunskaper. Studenten har kunskaper i
att producera vetenskapliga rapporter samt
dokument för arbetslivet beträffande
processkrivning och
skrivteknikaliteter.

Innehåll

Lärandet sker i form av föreläsningar, lektioner, seminarie- och gruppövningar. Skrivuppgifter, självständiga arbeten och fältstudier ingår.

I kursen svenska och kommunikation finns examinationerna

Vetenskaplig text

Muntlig prestation

Litteraturuppgift

Arbetslivskommunikation

Litteratur

Ask, S., 2011, Hållbara texter : Grunderna i formellt skrivande
Reuter, M., 2003, Översättning och språkriktighet
Reuter, M., 2015, Så här ska det låta
Svenska Skrivregler 2017
Skönlitteratur från separat lista

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 40 timmar
  • Individuell handledning och grupphandledning - 10 timmar
  • Praktiska övningar - 20 timmar
  • Basgruppsarbete - 20 timmar
  • Självstudier - 45 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten deltar i
grupparbeten och avlägger alla examinationer. Se
kursprogrammet i Itslearning.

Lärare

Sandell Magdalena

Examinator

Sandell Magdalena

Antal kursplatser

Ingen begränsning (32 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2022-02-28 till 2022-03-27

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2022-03-14 09:00 - 11:00 Akademiskt skrivande IA Kursinfo och presentation obs! Se till att du har en fungerande kamera. Vilka kommunikationsfärdigheter behöver en ingenjör, gruppuppgift På Zoom Sandell Magdalena
2022-03-17 09:00 - 11:00 Akademiskt skrivande IA Vetenskapligt skrivande Skrivövning På zoom Sandell Magdalena
2022-03-21 09:00 - 11:00 Akademiskt skrivande IA Förhandsuppgift: Läs artiklarna i mappen Läsning och litteratur Zoom Sandell Magdalena
2022-03-23 09:00 - 12:00 Akademiskt skrivande IA Nordens dag, delta i seminariet på plats eller via stream. Anmäl dig! https://start.arcada.fi/sv/nyheter/evenemang/2022-02-24/nordiska-dagen-2022-olika-berattelser-och-en-gemensam-framtid Sandell Magdalena
2022-03-28 09:00 - 11:00 Akademiskt skrivande IA Självständigt arbete - se its. Ingen gemensam träff. Sandell Magdalena
2022-03-31 09:00 - 11:00 Akademiskt skrivande IA Självständigt arbete - se its. Ingen gemensam träff. Sandell Magdalena
2022-04-05 10:30 - 12:00 D4110 Akademiskt skrivande IA Sandell Magdalena
2022-04-07 09:00 - 11:00 B518 Akademiskt skrivande IA Sandell Magdalena
2022-04-11 09:00 - 11:00 B522 Akademiskt skrivande IA Sandell Magdalena
2022-04-14 09:00 - 11:00 Akademiskt skrivande IA Skrivhandledning 1, På Zoom Sandell Magdalena
2022-04-20 09:00 - 11:00 D4110 Akademiskt skrivande IA På campus eller Zoom. Sandell Magdalena
2022-04-21 09:00 - 11:00 Akademiskt skrivande IA Skrivhandledning 2, På Zoom Sandell Magdalena
2022-04-25 09:00 - 11:00 B518 Akademiskt skrivande IA Muntliga presentationer ? kamratrespons På campus Sandell Magdalena
2022-04-28 09:00 - 11:00 B518 Akademiskt skrivande IA Muntliga presentationer ? kamratrespons På campus Sandell Magdalena
2022-05-03 09:15 - 11:15 Akademiskt skrivande IA Zoom, skrivhandledning Sandell Magdalena
2022-05-05 09:00 - 11:00 Akademiskt skrivande IA Skrivhandledning På Zoom Sandell Magdalena
2022-05-09 09:30 - 11:00 Akademiskt skrivande IA Skrivhandledning, zoom Sandell Magdalena
2022-05-12 09:00 - 12:00 D4109 Akademiskt skrivande IA Bokdiskussioner gruppvis På campus. Muntliga presentationer, de som inte har hållit ännu. Sandell Magdalena
2022-05-18 09:00 - 11:00 Akademiskt skrivande IA Zoom Sandell Magdalena

Kurs och studieplanssökning