Kursens undervisningsperiod

2 (2021-10-25 till 2021-12-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Must Know: Du känner till grundläggande begreppen
och verktygen
som används i projektplanering/-kontrollering

Good to Know: Du kan tillämpa din kunskap om
projekt till att aktivt
delta i planeringen och styrningen av
projekt/delta i diskussioner om
projekt

Nice to Know: Du kan tolka och studera projekt på
en abstrakt nivå
och komma med informerade förslag om hur
förbättringar kunde
göras.

Läranderesultat

Efter avlagd kurs kan du:

? beskriva vad projekt är, använda
projektrelaterad terminologi, känna
till centrala
projekthanterings/planeringsverktyg, känna igen
element i
projekt

? aktivt delta i projekt som en produktiv
teammedlem, t.o.m. i
krävande aktiviteter så som planering,
budgetering, koordinering osv.

? veta vilka delar av allmänna projektteorier som
kan tillämpas på dina
projekt.

? analysera projekt, tillämpa verktyg och teorier
på projekt, ge
förbättringsförslag

Innehåll

Betydelsen av projekt ökar. I genomsnitt
åstadkoms ca. en tredjedel
av all ekonomisk nytta i projekt ? inom vissa
branscher (IT/IKT, bygg,
media, specialisttjänster osv.) är andelen
betydligt högre, t.o.m.
100%. Kunskap om projekt behövs överallt.
Ändå är för ganska få projektdeltagare
projektkunskap den viktigaste
kunskapsgrenen ? att arbeta i projekt
karakteriseras därför ofta av att
ens egentliga expertis (den som är så värdefull
att man behövs i
projektet) måste kunna samordnas med kraven som
att arbeta i
projekt ställer.
Kursen kombinerar två delar - en grundläggande
och en mer
avancerad. Den grundläggande delen introducerar
verktyg för
mänskor som deltar i projekt. Den avancerade
delen koncentrerar sig
på att fördjupa den grundläggande kunskapen och
också på att
bredda konceptet, i hopp om att detta ger
färdigheter till aktivt
deltagande i projektplanering, även
projektledning.

Förkunskaper

Inga

Kursen ersätter följande kurser

IT-1-010 (0) - Projektledning (2015)

Litteratur

Eklund, Sven. Arbeta i projekt. Studentlitteratur
2010. ISBN 978-91-44-06063-7

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 30 timmar
  • Basgruppsarbete - 30 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 30 timmar
  • Självstudier - 45 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Examination förutsätter minst:
- 50% av hela kursens poäng
- godkänt kursarbete
- närvaro vid kursarbetets presentationstillfälle

Lärare

  • Buttler Pekka
  • Karlsson Jonny

Examinator

Karlsson Jonny

Antal kursplatser

Ingen begränsning (44 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2021-10-11 till 2021-11-07

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2021-10-26 12:15 - 14:00 Projektledning Föreläsningen hålls online på Zoom: Länk delas på Itslearning Buttler Pekka
2021-11-02 12:15 - 16:00 Projektledning Föreläsningen hålls online på Zoom: Länk delas på Itslearning Buttler Pekka
2021-11-11 12:15 - 16:00 Projektledning Föreläsningen hålls online på Zoom: Länk delas på Itslearning Buttler Pekka
2021-11-19 12:15 - 16:00 Projektledning Föreläsningen hålls online på Zoom: Länk delas på Itslearning Buttler Pekka
2021-11-23 12:15 - 16:00 Projektledning Föreläsningen hålls online på Zoom: Länk delas på Itslearning Buttler Pekka
2021-11-30 12:15 - 16:00 Projektledning Föreläsningen hålls online på Zoom: Länk delas på Itslearning Buttler Pekka
2021-12-07 12:15 - 16:00 Projektledning Föreläsningen hålls online på Zoom: Länk delas på Itslearning Buttler Pekka
2021-12-14 12:15 - 16:00 Projektledning Föreläsningen hålls online på Zoom: Länk delas på Itslearning Buttler Pekka

Kurs och studieplanssökning