Kursens undervisningsperiod

3 (2022-01-01 till 2022-03-13)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studenten skall
lära sej bildprocessering på en grundläggande nivå
samt att utveckla datorseendetillämpningar med
Python och OpenCV.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas studenten känna
till
de mest simpla bildprocesseringsalgoritmerna
samt
klarar av att utveckla datorseendetillämpningar
med
Python och OpenCV.

Innehåll

Introduktion till datorseende och OpenCV
biblioteket

Python och OpenCV i Anaconda

Grunderna i bildprocessering

Pixelrelationer

Statistik och histogram

Histogramutjämning

Filtrering

Identifiering av kanter, hörn och konturer

Ansiktsdetektering och igenkänning

Introduktion till neurala nätverk

Djupinlärning för bildklassificering och
objektdetektering

Förkunskaper

Databearbetning

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 40 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 95 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tester
(flervalsfrågor) +
programmeringsprojekt

Examinationskrav

Kursen bedöms på basen 4 mindre tester (vikt 20%)
och ett
programmeringsprojekt (vikt 80%). För godkänt krävs
minst 50% av de totala poängen.

Lärare

Karlsson Jonny

Examinator

Karlsson Jonny

Antal kursplatser

Ingen begränsning (33 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2021-12-22 till 2022-01-14

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Övriga uppgifter

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2022-01-17 13:15 - 16:00 Datorseende Föreläsningen hålls i Zoom: https://arcada.zoom.us/j/67685912256 Karlsson Jonny
2022-01-21 12:15 - 15:00 Datorseende Föreläsningen hålls i Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTBiZGZmMGEtY2E4NC00MWNiLTg0YTctNWNkYzVmOWM0ODU3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2286080f64-b23d-4f93-8c43-e65f2588b9c3%22%2c%22Oid%22%3a%2257992f7e-2918-4681-b791-80e0fd95d293%22%7d Karlsson Jonny
2022-01-25 12:00 - 14:45 Datorseende Föreläsningen hålls i Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGQyODMyMjYtZWFmZC00NWNkLWFmMDYtZmU0Nzg4YzBkOGVj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2286080f64-b23d-4f93-8c43-e65f2588b9c3%22%2c%22Oid%22%3a%2257992f7e-2918-4681-b791-80e0fd95d293%22%7d Karlsson Jonny
2022-01-26 13:15 - 16:00 Datorseende Föreläsningen hålls i Zoom: https://arcada.zoom.us/j/67685912256 Karlsson Jonny
2022-01-31 13:15 - 15:00 Datorseende Föreläsningen hålls i Zoom: https://arcada.zoom.us/j/67685912256 Karlsson Jonny
2022-02-02 13:15 - 16:00 Datorseende Föreläsningen hålls i Zoom: https://arcada.zoom.us/j/67685912256 Karlsson Jonny
2022-02-07 13:15 - 16:00 F365 Datorseende Föreläsningen streamas i Zoom: https://arcada.zoom.us/j/67685912256 Karlsson Jonny
2022-02-09 13:15 - 16:00 F365 Datorseende Föreläsningen streamas i Zoom: https://arcada.zoom.us/j/67685912256 Karlsson Jonny
2022-02-14 13:15 - 16:00 F365 Datorseende Föreläsningen streamas i Zoom: https://arcada.zoom.us/j/67685912256 Karlsson Jonny
2022-02-16 13:15 - 16:00 F365 Datorseende Föreläsningen streamas i Zoom: https://arcada.zoom.us/j/67685912256 Karlsson Jonny
2022-03-01 13:15 - 16:00 F365 Datorseende - KODNINGSTILLFÄLLE Zoom: https://arcada.zoom.us/j/67685912256 Karlsson Jonny
2022-03-03 13:15 - 16:00 F365 Datorseende - KODNINGSTILLFÄLLE Zoom: https://arcada.zoom.us/j/67685912256 Karlsson Jonny
2022-03-08 09:00 - 16:00 Datorseende - Projektfeedback 1 30min per student/arbetspar. Boka tid på Itslearning. Tillfället hålls i Zoom: https://arcada.zoom.us/j/67685912256 Karlsson Jonny
2022-03-11 09:00 - 14:30 Datorseende - Projektfeedback 2 30min per student/arbetspar. Boka tid på Itslearning. Tillfället hålls i Zoom: https://arcada.zoom.us/j/67685912256 Karlsson Jonny
2022-03-16 09:00 - 16:00 Datorseende - Projektfeedback 3 30min per student/arbetspar. Boka tid på Itslearning. Tillfället hålls i Zoom: https://arcada.zoom.us/j/67685912256 Karlsson Jonny

Kurs och studieplanssökning