Kursens undervisningsperiod

4 (2022-03-14 till 2022-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Inom denna studieenhet kommer vi att fokusera på
följande kompetenser:

Tillämpning av maskininlärning som metod för att
behandla data

Hantering av tidsserier och prognostisering

Regressionsanalys

Läranderesultat

Du känner till grundläggande analytiska begrepp
(kunskap)

Du kan tolka och bearbeta in- och utdata
(färdighet)

Du kan hantera och analysera tidsserier och utföra
regressionsanalys (färdighet)

Du är förmögen att lösa specifika problem där
övervakat lärande används som träningsmetod för
att skapa modeller som förutspår framtida
händelser (färdighet)

Innehåll

TIDSSERIER
Ladda och hantera data
?Feature engineering?
Omsampling
Visualisering
Statistiska modeller för prognostisering

LINEÄR REGRESSION
Pre-processering av data
Skapande av modell

NEURONNÄTVERKSBASERADE MODELLER FÖR
PROGNOSTISERING

Förkunskaper

Statistik och sannolikhet
Databearbetning
Design av analytiska system
Datorseende

Litteratur

Material delas ut via Itslearning.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 30 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 30 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 60 timmar
 • Självstudier - 15 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio
 • Projektarbete och presentation

Examinationskrav

Projektarbete samt deltagande i
projektfeedbacktillfälle.

Lärare

Karlsson Jonny

Examinator

Karlsson Jonny

Antal kursplatser

Ingen begränsning (35 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2022-02-28 till 2022-03-27

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
 • 2022-03-28 - Övriga uppgifter
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2022-03-29 13:15 - 16:00 F365 Prediktiv analytik Streamas även på Zoom: https://arcada.zoom.us/j/64012358286 Karlsson Jonny
2022-04-01 13:15 - 16:00 F365 Prediktiv analytik Streamas även på Zoom: https://arcada.zoom.us/j/64012358286 Karlsson Jonny
2022-04-06 13:15 - 16:00 F365 Prediktiv analytik Streamas även på Zoom: https://arcada.zoom.us/j/64012358286 Karlsson Jonny
2022-04-07 13:15 - 16:00 E383 Prediktiv analytik Streamas även på Zoom: https://arcada.zoom.us/j/64012358286 Karlsson Jonny
2022-04-12 13:15 - 16:00 F365 Prediktiv analytik Streamas även på Zoom: https://arcada.zoom.us/j/64012358286 Karlsson Jonny
2022-04-13 13:15 - 15:30 F365 Prediktiv analytik - KODNINGSTILLFÄLLE Streamas även på Zoom: https://arcada.zoom.us/j/64012358286 Karlsson Jonny
2022-04-19 13:15 - 16:00 E383 Prediktiv analytik Streamas även på Zoom: https://arcada.zoom.us/j/64012358286 Karlsson Jonny
2022-04-21 13:15 - 16:00 E383 Prediktiv analytik Streamas även på Zoom: https://arcada.zoom.us/j/64012358286 Karlsson Jonny
2022-04-28 12:15 - 16:00 E383 Prediktiv analytik - KODNINGSTILLFÄLLE Streamas även på Zoom: https://arcada.zoom.us/j/64012358286 Karlsson Jonny
2022-05-03 12:15 - 16:00 F365 Prediktiv analytik - KODNINGSTILLFÄLLE Streamas även på Zoom: https://arcada.zoom.us/j/64012358286 Karlsson Jonny
2022-05-10 09:00 - 16:00 Prediktiv analytik - PROJEKTFEEDBACK 1 30min per person/arbetspar. Boka tid på Itslearning. Tillfället hålls i Zoom: https://arcada.zoom.us/j/64012358286 Karlsson Jonny
2022-05-11 09:00 - 16:00 Prediktiv analytik - PROJEKTFEEDBACK 2 30min per person/arbetspar. Boka tid på Itslearning. Tillfället hålls i Zoom: https://arcada.zoom.us/j/64012358286 Karlsson Jonny
2022-05-17 09:00 - 16:00 Prediktiv analytik - PROJEKTFEEDBACK 3 30min per person/arbetspar. Boka tid på Itslearning. Tillfället hålls i Zoom: https://arcada.zoom.us/j/64012358286 Karlsson Jonny
2022-05-25 13:00 - 15:00 F365 Studentdialoger & infotillfälle för 3:e årets IT-studenter Närmare information har skickats ut per epost 19.5. Det går även att delta i tillfället på distans: https://arcada.zoom.us/j/63739261175 Biström Dennis
Grönholm Hanna
Karlsson Jonny
Scherbakov-Parland Andrej
Welander Fredrik
Westerlund Magnus

Kurs och studieplanssökning