Kursens undervisningsperiod

1 (2021-08-01 till 2021-10-24)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Förstå grundprinciperna för DevOps. Veta hur man
skapar och underhåller infrastruktur som kod.
Bemästra Git's grundfunktioner. Kan bygga
automatiska integrationsflöden med Amazon
CodeBuild. Är förmögen att automatisera
överföringen av mjukvara till produktion. Är
kapabel att automatisera skapandet av
produktionsmiljöer med AWS. Kan ange rättigheter
för användare i AWS. Känner till grunderna i AWS
Lambda, S3 och SNS. Är kapabel att skapa
notifikationer med AWS Simple Notification
Service till discord (kursprojekt). Är förmögen
att självständigt finna mera information och
kombinera alla omrdåden inom ämnet. Kunskap i
automatisk testning av JavaScript-applikationer.

Läranderesultat

Du lär dej grundprinciperna för och bemästrar
relevanta verktyg för DevOps.

Innehåll

Under kursens gång lär du dej DevOps principer
och blir bekant med relevanta verktyg för DevOps-
processen. Kursprojektet går ut på att skapa en
Discord bot. Projektet utförs individuellt eller
i par (du väljer själv). Kursinnehållet mer i
detalj:
- DevOps-principer och organisationslösningar
- Infrastruktur som kod
- Versionshantering och Git
- Automtisk testning av JavaScript-applikationer
- Molntjänster (Amazon Web Services), S3, Lambda,
SNS, CodeBuild
- Discord bot i JavaScript eller TypeScript

Förkunskaper

Studerande har gjort programvaruutveckling.
Grundläggande kunskaper i Linux operativsystemet.

Mer information

Studenterna har obligatorisk närvaro då
föreläsaren
så kräver av dem.

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 14 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 96 timmar
  • Självstudier - 25 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Projekt

Examinationskrav

Kursprojekt utfört och presenterat i par eller
individuellt

Lärare

Ojala Oskari

Examinator

Karlsson Jonny

Antal kursplatser

Ingen begränsning (41 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Till datum 2016-10-11

Kursanmälningstid

2021-08-09 till 2021-09-05

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Övriga uppgifter

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2021-09-01 17:00 - 19:00 Mjukvaruutvecklingsprocessen - DevOps Föreläsningen hålls online. Länkt till föreläsningen publiceras på Itslearning Ojala Oskari
2021-09-08 17:00 - 19:00 Mjukvaruutvecklingsprocessen - DevOps Föreläsningen hålls online. Länkt till föreläsningen publiceras på Itslearning Ojala Oskari
2021-09-15 17:00 - 19:00 Mjukvaruutvecklingsprocessen - DevOps Föreläsningen hålls online. Länkt till föreläsningen publiceras på Itslearning Ojala Oskari
2021-09-22 17:00 - 19:00 Mjukvaruutvecklingsprocessen - DevOps Föreläsningen hålls online. Länkt till föreläsningen publiceras på Itslearning Ojala Oskari
2021-09-29 17:00 - 19:00 Mjukvaruutvecklingsprocessen - DevOps Föreläsningen hålls online. Länkt till föreläsningen publiceras på Itslearning Ojala Oskari
2021-10-13 17:00 - 19:00 Mjukvaruutvecklingsprocessen - DevOps Föreläsningen hålls online. Länkt till föreläsningen publiceras på Itslearning Ojala Oskari
2021-10-27 17:00 - 19:00 Mjukvaruutvecklingsprocessen - DevOps Föreläsningen hålls online. Länkt till föreläsningen publiceras på Itslearning Ojala Oskari

Kurs och studieplanssökning