Kursens undervisningsperiod

1 (2021-08-01 till 2021-10-24)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med den här kursen är att
studenten ska bli införstådd i programmering av
webbtjänster (REST APIer) i Node.js. Studenten lär sej tillämpa HTTP-
protokollet för att sätta upp datakommunikation
mellan REST-klienter och REST-tjänster samt
mellan flera olika REST-tjänster oberoende av
plattform. Studenten får även praktisk
erfarenhet av hur molnteknologier kan utnyttjas för att driftsätta
webbtjänster och sätta upp databaser.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande
- känna till olika molntjänster och dess
möjligheter inom programutveckling
- kunna programmera REST-tjänster i Node.js miljö
- kunna driftsätta REST-tjänster och sätta upp
databaser i Microsoft Azure, Google Cloud, AWS, Heroku eller liknande molntjänst.
- vara förmögen att utveckla simpla REST-
klienter.

Innehåll

Introduktion till
- Javascript på servernivå
- Molnteknologier
- NoSQL-databaser

Utveckling av REST-tjänster i Node.js miljö

Att driftsätta REST-tjänster i Azure el.dyl

Skapa och ta i bruk databaser i Azure el.dyl

Programmering av simpla REST-klienter

Förkunskaper

- Nätverksprotokoll och datasäkerhet
- Datastrukturer och algoritmer
- Ramverk och webbapplikationer

Litteratur

Länkar till text- och videomaterial delas ut på
Itslearning.

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 33 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 102 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Programmeringsprojekt

Examinationskrav

Kursvitsordet bedöms på basen av 1-2
programmeringsprojekt samt ett kursförhör. Projektet/projekten bör lämnas in
inom utsatt deadline och presenteras vid 1 av 3
möjliga Projektfeedback-tillfällen.

Lärare

Welander Fredrik

Examinator

Welander Fredrik

Antal kursplatser

Ingen begränsning (31 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2021-08-09 till 2021-09-05

Examinationsformer

2018-09-23 - Övriga uppgifter

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2021-09-09 13:15 - 16:00 F365 Webbtjänster och molnteknologi Welander Fredrik
2021-09-13 13:15 - 16:00 F365 Webbtjänster och molnteknologi Welander Fredrik
2021-09-15 13:00 - 15:45 F365 Webbtjänster och molnteknologi Welander Fredrik
2021-09-20 13:00 - 15:45 F365 Webbtjänster och molnteknologi Welander Fredrik
2021-09-22 13:00 - 15:45 F365 Webbtjänster och molnteknologi Welander Fredrik
2021-09-27 13:00 - 15:45 F365 Webbtjänster och molnteknologi Welander Fredrik
2021-09-30 13:00 - 15:45 F365 Webbtjänster och molnteknologi Welander Fredrik
2021-10-04 13:00 - 15:45 F365 Webbtjänster och molnteknologi Föreläsningen hålls på distans! https://arcada.zoom.us/j/67632262742 Welander Fredrik
2021-10-06 13:00 - 15:45 F365 Webbtjänster och molnteknologi Welander Fredrik
2021-10-11 13:00 - 15:45 F365 Webbtjänster och molnteknologi Welander Fredrik
2021-10-13 13:00 - 15:45 F365 Webbtjänster och molnteknologi Welander Fredrik
2021-10-19 09:00 - 16:00 F367.01 Webbtjänster och molnteknologi Projektfeedback 1 Welander Fredrik
2021-10-20 09:00 - 16:00 F367.01 Webbtjänster och molnteknologi Projektfeedback 2 Welander Fredrik

Kurs och studieplanssökning