Kursens undervisningsperiod

3 (2022-01-01 till 2022-03-13)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studenten ska
bli kapabel att tillämpa sina kunskaper erhållna i
tidigare webbutvecklings-kurser för att förverkliga ett större full-stack-utvecklingsprojekt i team.
Studenten blir bekant med arkitekturdesign av online-tjänster, API design och mikrotjänster. Studenten lär sig implementera en demo-tjänst i större team tillsammans med andra studenter.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande
vara
förmögen att utveckla flexibla och skalbara
webbtjänster (APIer) med moderna
arkitekturer/modeller såsom mikrotjänster och
serverless. Studenten stärker även sina
kunskaper
i full-stack-utveckling som helhet samt sin
förmåga att jobba med större projekt i team.

Innehåll

- Arkitekturdesign av online tjänster
- API design och mikrotjänster
- Driftsättning i serverless-miljö (Azure Functions)
- Säkerhetsaspekter inklusive Cross-Origin
Resource Sharing (CORS)
- Agil full-stack utveckling i team

Förkunskaper

Mjukvaruutvecklingsprocess - Devops
Webbtjänster och molnteknologi

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 20 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 115 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Rapport, team-implementerad applikationskomponent
(Datumen publiceras under första lektionen. Teamets
applikationskomponent bör presenteras av teamet
under den sista lektionen).

Lärare

Welander Fredrik

Examinator

Welander Fredrik

Antal kursplatser

Ingen begränsning (34 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2021-12-22 till 2022-01-14

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2022-01-11 09:15 - 12:00 E385 Cloud Native Apps Zoom-länk: https://arcada.zoom.us/j/68689583713 Welander Fredrik
2022-01-19 09:15 - 12:00 E385 Cloud Native Apps Zoom-länk: https://arcada.zoom.us/j/68689583713 Welander Fredrik
2022-01-24 09:15 - 12:00 E385 Cloud Native Apps Zoom-länk: https://arcada.zoom.us/j/68689583713 Welander Fredrik
2022-01-26 09:15 - 12:00 E385 Cloud Native Apps Zoom-länk: https://arcada.zoom.us/j/68689583713 Welander Fredrik
2022-02-02 09:15 - 12:00 E385 Cloud Native Apps Zoom-länk: https://arcada.zoom.us/j/68689583713 Welander Fredrik
2022-02-09 09:15 - 12:00 E385 Cloud Native Apps Zoom-länk: https://arcada.zoom.us/j/68689583713 Welander Fredrik
2022-02-17 09:15 - 12:00 E385 Cloud Native Apps Zoom-länk: https://arcada.zoom.us/j/68689583713 Welander Fredrik
2022-02-28 13:00 - 15:45 E383 Cloud Native Apps Zoom-länk: https://arcada.zoom.us/j/68689583713 Welander Fredrik
2022-03-09 12:30 - 15:15 F365 Cloud Native Apps - PRESENTATIONER Zoom-länk: https://arcada.zoom.us/j/68689583713 Welander Fredrik

Kurs och studieplanssökning