Kursens undervisningsperiod

2 (2021-10-25 till 2021-12-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att bekanta
studenterna
med centrala begrepp inom datavetenskap och
lära
sig
behandla olika typer av data på praktisk nivå.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande
vara
förmögen att
- Hämta, formatera, och visualisera data med
hjälp av Python och Pandas
- Behandla olika sorters data
- Göra web scraping och använda data APIs
- Känna till signalbehandling och
tidsserieanalys
- Analysera bilddata och grafer (t.ex. sociala
nätverk)

Innehåll

- Python och Pandas
- Visualisering
- Tidsserier
- Bilder som data
- Grafer

Förkunskaper

Goda programmeringskunskaper

Litteratur

Rekommenderad:
- "Python for Data Analysis", Wes McKinney
(O?Reilly
Media)
- Pandas dokumentation
http://pandas.pydata.org/ Extern länk

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 36 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 37 timmar
  • Självstudier - 20 timmar
  • Nätbaserade - 10 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 103 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 103 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Inlämningsuppgifter

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger
följande examinationer:
Uppgifter varje vecka (försenad inlämning
minskar

vitsordet)

Lärare

  • Biström Dennis
  • Karlsson Jonny

Examinator

Biström Dennis

Antal kursplatser

Ingen begränsning (28 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2021-10-11 till 2021-11-07

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Övriga uppgifter

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2021-11-09 12:30 - 15:15 D399 Databearbetning Biström Dennis
2021-11-12 09:15 - 12:00 F365 Databearbetning Biström Dennis
2021-11-16 12:30 - 15:15 D399 Databearbetning Biström Dennis
2021-11-18 12:30 - 15:15 D399 Databearbetning Biström Dennis
2021-11-23 09:15 - 12:00 E383 Databearbetning Biström Dennis
2021-11-30 09:15 - 12:00 D399 Databearbetning Biström Dennis
2021-12-07 09:15 - 12:00 D399 Databearbetning Biström Dennis
2021-12-14 09:15 - 12:00 E385 Databearbetning Biström Dennis
2021-12-17 12:30 - 15:15 E383 Databearbetning Glöggtillfälle Biström Dennis

Kurs och studieplanssökning