Kursens undervisningsperiod

1 (2021-08-01 till 2021-10-24)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studenten ska
lära sej designa och realisera trovärdigt
beteende och intelligens hos autonoma
(datorstyrda) karaktärer i 3D-omgivningar.
Studenten blir införstådd i olika teknikerna för
artificiell intelligens som är populära i spel.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas studenten
känna till och kunna tillämpa såväl regelbaserade
som maskininlärningsbaserade tekniker
för artificiell intelligens vid realisering av
trovärdigt beteende hos datorstyrda karaktärer i
3D-omgivningar.

Innehåll

- Simpla rörelser, bl.a. att förflytta en autonom
karaktär mot ett mål
- "NavMeshes" för navigering
- Ändliga tillståndsmaskiner ("Finite
State Machines")
- Introduktion till maskininlärning
- Förstärkningsinlärning (Reinforcement learning)

Förkunskaper

Tidigare Unity-kurser:
- vektorer och krafter
- oscillation och partikelsystem

Litteratur

Tutorials och videor på webben publiceras
efterhand på Itslearning.

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 40 timmar
  • Självstudier - 95 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Aktivt deltagande i
gästföreläsningar
om bildhantering.

Examinationskrav

- 4 projektarbeten om AI i Unity (totalt 100p)
- Gästföreläsningar om bildhantering (aktivt
deltagande ger 15 bonuspoäng!).

Projektarbetena bör lämnas in inom på Itslearning
utsatt tid och presenteras på 1 av 3 alternativa
projektfeedback-tillfällen (anmäl dej på
Itslearning).

Minimipoängen för godkänd kurs är 50.

Lärare

Karlsson Jonny

Examinator

Karlsson Jonny

Antal kursplatser

Ingen begränsning (41 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2021-08-09 till 2021-09-05

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Övriga uppgifter

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2021-09-02 13:15 - 16:00 F365 Autonoma Agenter Karlsson Jonny
2021-09-07 13:15 - 16:00 F365 Autonoma Agenter Lektionen streamas även online på Zoom: https://arcada.zoom.us/j/66281651640 Karlsson Jonny
2021-09-08 13:15 - 16:00 F365 Autonoma Agenter - Kodningstillfälle Man kan även få hjälp online på Zoom: https://arcada.zoom.us/j/66281651640 Karlsson Jonny
2021-09-14 13:15 - 16:00 F365 Autonoma Agenter - Kodningstillfälle Man kan även få hjälp online på Zoom: https://arcada.zoom.us/j/66281651640 Karlsson Jonny
2021-09-16 13:15 - 14:15 B320 StageZero: Gästföreläsning om AI Branchen Karlsson Jonny
2021-09-16 14:15 - 16:00 F365 Autonoma Agenter - Kodningstillfälle Man kan även få hjälp online på Zoom: https://arcada.zoom.us/j/66281651640 Karlsson Jonny
2021-09-21 13:15 - 16:00 F365 Autonoma Agenter Man kan även följa med lektionen på Zoom: https://arcada.zoom.us/j/66281651640 Karlsson Jonny
2021-09-23 13:15 - 16:00 F365 Autonoma Agenter Man kan även följa med lektionen på Zoom: https://arcada.zoom.us/j/66281651640 Karlsson Jonny
2021-09-28 13:15 - 16:00 F365 Autonoma Agenter Man kan även följa med lektionen på Zoom: https://arcada.zoom.us/j/66281651640 Karlsson Jonny
2021-09-29 13:15 - 16:00 F365 Autonoma Agenter Man kan även följa med lektionen på Zoom: https://arcada.zoom.us/j/66281651640 Karlsson Jonny
2021-10-05 13:15 - 16:00 F365 Autonoma Agenter - KODNINGSTILLFÄLLE Man kan även följa med lektionen på Zoom: https://arcada.zoom.us/j/66281651640 Karlsson Jonny
2021-10-07 13:15 - 16:00 F365 Autonoma Agenter - KODNINGSTILLFÄLLE Man kan även följa med lektionen på Zoom: https://arcada.zoom.us/j/66281651640 Karlsson Jonny
2021-10-12 13:15 - 16:00 F365 Autonoma Agenter - KODNINGSTILLFÄLLE Man kan även följa med lektionen på Zoom: https://arcada.zoom.us/j/66281651640 Karlsson Jonny
2021-10-14 13:15 - 16:00 F365 Autonoma Agenter - KODNINGSTILLFÄLLE Man kan även följa med lektionen på Zoom: https://arcada.zoom.us/j/66281651640 Karlsson Jonny
2021-10-18 09:00 - 16:00 Autonoma Agenter - Projektfeedback 1 30min per person/arbetspar. Reservera tid på Itslearning. Tillfället hålls i Zoom: https://arcada.zoom.us/j/68393526000 Karlsson Jonny
2021-10-27 09:00 - 16:00 Autonoma Agenter - Projektfeedback 2 30min per person/arbetspar. Reservera tid på Itslearning. Tillfället hålls i Zoom: https://arcada.zoom.us/j/68393526000 Karlsson Jonny
2021-11-03 09:00 - 16:00 Autonoma Agenter - Projektfeedback 3 30min per person/arbetspar. Reservera tid på Itslearning. Tillfället hålls i Zoom: https://arcada.zoom.us/j/68393526000 Karlsson Jonny

Kurs och studieplanssökning