Kursens undervisningsperiod

3 (2022-01-01 till 2022-03-13)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

I denna studieenhet står följande kompetenser i
fokus:
- Analys av ostrukturerat data
- Utveckling av programvara som tillämpar relevanta
algoritmer inom textanalys.

Läranderesultat

Efter avlagd studieenhet:
- Du känner till viktiga frågor och grundläggande
begrepp, metoder och tekniker inom textanalys
- Du utvecklar praktisk erfarenhet inom
bearbetning av naturligt språk
- Du lär dej NLP-programmering
- Du kan leverera en praktisk applikation inom NLP
inom ramen för ett projektarbete

Innehåll

Basic Text Processing: Regular expressions, Text
Normalization, Edit Distances

Language Modelling with N-Grams

Naïve Bayes, Text Classification

Logistic Regression + Lexicons for sentiment

Information Retrieval and Query processing

Topic Modelling and Word Embeddings/Vectors

Neural Network Models for NLP + Deep learning
models: BERT and Transformer models

Förkunskaper

- Databearbetning

Litteratur

Jurafsky, Dan, and James H. Martin. "Speech and
language processing. Vol. 3." US: Prentice Hall
(2014). (online copy available:
https://web.stanford.edu/~jurafsky/slp3/ Extern länk )

Christopher D. Manning, Prabhakar Raghavan and
Hinrich Schütze. Introduction to information
retrieval. Vol. 39. Cambridge: Cambridge
University Press, 2008.
https://nlp.stanford.edu/IR Extern länk-
book/html/htmledition/irbook.html

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 40 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 95 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Kursprojekt

Examinationskrav

Kursprojekt

Lärare

Mukkamala Raghava

Examinator

Karlsson Jonny

Antal kursplatser

Ingen begränsning (34 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2021-12-22 till 2022-01-14

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Övriga uppgifter

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2022-01-31 08:30 - 12:30 Deskriptiv analytik - Data/Text mining Lektionen hålls online i Zoom. Länk publiceras på Itslearning före lektionens början.
2022-02-01 08:30 - 12:30 Deskriptiv analytik - Data/Text mining Lektionen hålls online i Zoom. Länk publiceras på Itslearning före lektionens början.
2022-02-14 08:30 - 12:30 Deskriptiv analytik - Data/Text mining Lektionen hålls online i Zoom. Länk publiceras på Itslearning före lektionens början.
2022-02-15 08:30 - 12:30 Deskriptiv analytik - Data/Text mining Lektionen hålls online i Zoom. Länk publiceras på Itslearning före lektionens början.
2022-02-21 08:30 - 12:30 Deskriptiv analytik - Data/Text mining Lektionen hålls online i Zoom. Länk publiceras på Itslearning före lektionens början.
2022-02-22 08:30 - 12:30 Deskriptiv analytik - Data/Text mining Lektionen hålls online i Zoom. Länk publiceras på Itslearning före lektionens början.
2022-02-28 08:30 - 12:30 Deskriptiv analytik - Data/Text mining Lektionen hålls online i Zoom. Länk publiceras på Itslearning före lektionens början.
2022-03-01 08:30 - 12:30 Deskriptiv analytik - Data/Text mining Lektionen hålls online i Zoom. Länk publiceras på Itslearning före lektionens början.
2022-03-04 08:30 - 12:30 Deskriptiv analytik - Data/Text mining Lektionen hålls online i Zoom. Länk publiceras på Itslearning före lektionens början.
2022-03-07 08:30 - 12:30 Deskriptiv analytik - Data/Text mining Lektionen hålls online i Zoom. Länk publiceras på Itslearning före lektionens början.
2022-03-10 08:30 - 12:30 Deskriptiv analytik - Data/Text mining Lektionen hålls online i Zoom. Länk publiceras på Itslearning före lektionens början.

Kurs och studieplanssökning