Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Kursens undervisningsperiod

3 (2022-01-01 till 2022-03-13)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Syftet med denna kurs är att lära sig de
grundläggande principerna för 2D-grafik och
animation ur spelkonceptdesignens perspektiv. Även
om de ses ur ett 2D-spelperspektiv kan lärdomarna
tillämpas på andra områden av kreativa och
interaktiva medier.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas studenterna ha en
bättre förståelse för grunderna i 2D-grafik och
animation som en grund för att bygga koncept för
spelkaraktärer och -världar samt väcka dem till
liv.

Innehåll

Att lära sig att "se" världen genom en konstnärs
ögon genom att dela upp ritningen i 5 komponenter:
att se och rita kanter, utrymmen, relationer, ljus
och skuggor och helheten (gestalt).
1. Varför 2D?
2. 2D-spelkonststilar
3. Raster vs vektor
4. Pixelkonst vs realism
5. Tema och berättelse
6. Färgteori och stämning
7. Moodboards
8. Hur grafik påverkar spelmekaniken
9. Stämningsplank (Moodboards)
10. Karaktärssilhuetter
11. 2D-grafik/animeringsverktyg
12. Game Maker Studio 2: Bildredigerare
13. Processen för att skapa karaktärer
14. Karaktärsanimation
15. Keyframe och Inbetweens
16. Basic Character Walk / Run Cycle
17. 2D-miljöer och världar
18. Förgrund, Mellangrund, Bakgrund
19. Värld och Parallax Animation
20. Speltitlar och menyskärmar

Förkunskaper

Allmän kunskap om grafisk design. Att förstå hur
man använder Photoshop/Illustrator och annan
grafisk design/ layoutprogramvara är nyttig.

Mer information

Kommunikation & frånvarorapportering för kursen
sker via Itslearning. Studenten förväntas följa
Itslearning och hålla sig uppdaterad om eventuella
förändringar.

Notera! Situationen med Covid-19 kan komma att
flytta kursen online. I praktiken innebär det att
föreläsningarna flyttas från campus till Zoom
enligt redan befintligt schema (bokningar på ARBS)
och frånvarorapportering sker normalt via
Itslearning. Läget följs upp kontinuerligt och
information om eventuella förändringar i kursen
skickas via e-post eller Itslearning.

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:
Examination 1 ....
Examination 2 .... etc.
(examinationer = tentamina, demonstrationer och
presentationer, rapporter och produktioner,
uppsatser, samt närvaro vid angivna tillfällen)

Examinationerna väger sinsemellan på följande
sätt: ...

Lärare

  • Ahonen Mirko
  • Sammander Arash

Examinator

Sammander Arash

Antal kursplatser

Ingen begränsning (17 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2021-12-17 till 2022-01-14

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2022-01-11 09:15 - 12:15 A303 2D art and animation Sammander Arash
2022-01-12 09:15 - 12:15 2D art and animation Sammander Arash
2022-01-18 09:15 - 12:15 A303 2D art and animation Sammander Arash
2022-01-19 09:15 - 12:15 2D art and animation Sammander Arash
2022-01-25 09:15 - 12:15 A303 2D art and animation Sammander Arash
2022-01-26 09:15 - 12:15 2D art and animation Sammander Arash
2022-02-01 09:15 - 12:15 A303 2D art and animation Sammander Arash
2022-02-02 09:15 - 12:15 2D art and animation Sammander Arash
2022-02-08 09:15 - 12:15 A303 2D art and animation Sammander Arash
2022-02-09 09:15 - 12:15 2D art and animation Sammander Arash
2022-02-15 09:15 - 12:15 A303 2D art and animation Sammander Arash
2022-02-16 09:15 - 12:15 2D art and animation Sammander Arash
2022-02-22 09:15 - 12:15 A303 2D art and animation Sammander Arash
2022-02-23 09:15 - 12:15 2D art and animation Sammander Arash
2022-03-01 09:15 - 12:15 A303 2D art and animation Sammander Arash
2022-03-02 09:15 - 12:15 2D art and animation Sammander Arash
2022-03-08 09:15 - 12:15 A303 2D art and animation Sammander Arash
2022-03-09 09:15 - 12:15 2D art and animation Sammander Arash

Kurs och studieplanssökning