Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att ge en fördjupad
helhetsbild av bokföring, bokslut och
företagsbeskattning i enlighet med finländsk
bokförings- och skattelagstiftning.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande under
handledning eller självständigt ha hand om
- bokföringsuppgifter
- bokslutsplanering ochbokslutsarbete
- företagets centrala skatteärenden

Innehåll

Repetition av affärsredovisningens grunder
Momsbokföring och momsrapporter
Periodiseringar av
- löpande utgifter och inkomster
- omsättningstillgångar
- bestående aktiva
Centrala bokslutsrapporter
Företagets inkomstbeskattning

Förkunskaper

Godkänd kurs i Affärredovisningens grunder eller
Basic Financial Accounting

Kursen ersätter följande kurser

ingen

Mer information

Bonuspoängen är i kraft till och med kursens andra
omtentamenstillfälle

Litteratur

Soile Tomperi: Kehittyväkirjanpitotaito
Soile Tomperi: Bokföring i praktiken
Bokföringslag 3.12.1997( med ändringar)

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 10 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 0 timmar
 • Praktiska övningar - 33 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 10 timmar
 • Självstudier - 80 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:
Examination 1 ....
Examination 2 .... etc.
(examinationer = tentamina, demonstrationer och
presentationer, rapporter och produktioner,
uppsatser, samt närvaro vid angivna tillfällen)

Examinationerna väger sinsemellan på följande
sätt: ...

Lärare

Backas Bror

Examinator

Backas Bror

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2015-07-31

Examinationsformer

 • 2014-10-22 - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer

Kurs och studieplanssökning