Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studerande lär sig söka fram den information som behövs för att utfärde de rätta dokumenten en vara behöver för att importeras/exporteras. Studerande kan tyda/tolka regler som berör internationell spedition samt förstår helheten mellan informations, kapital och materialflödet.
Därtill lär sig studerande skriva instruktioner för spedition och förtullning

Läranderesultat

Studerande är förtrogen med de dokument och de arbetsprocedurer som behövs vid import och export av varor ur Finland.

Innehåll

Grunderna i Spedition
PSYM 2000
Internationella kapitalflöden
Konossement
Övriga Speditionsdokument
Grunderna i förtullning
Taric och CN koder
import och export förtullning

Förkunskaper

min. 10 sp i logistik

Kursen ersätter följande kurser

Distribution och lokalisering

Mer information

Närmare information på itslearning vid kursens början

Litteratur

Huolintaliitto, 2010, Huolinta-alan käsikirja,
isbn: 978-951-98164-4-9 (valda delar)
NSAB 2000

Melin Kirsti, 2011. Ulkomaankaupan menettelyt - vienti ja tuont. ISBN 978-952-5491-69-2. Hansaprint.
www.tulli.fi Extern länk
http://www.huolintaliitto.fi/huolintaliikkeidenliitto/fi/sopimusehdot/ Extern länk

Övrigt material specificeras under kursens gång

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 30 timmar
  • Studiebesök och demonstrationer - 20 timmar
  • Individuell handledning och grupphandledning - 5 timmar
  • Praktiska övningar - 15 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 63 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
deltar i ett antal studiebesök/gästföreläsningar samt skriver en personlig speditionshandbok. Gräns för godkänt är 50 % av de totala kurspoängen

Lärare

  • Relander Siv
  • Sved Ann-Christine

Examinator

Relander Siv

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning