Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättning med kursen är man skapar och vidareutvecklar en
strategisk användning av IT lösningar och applikationer som
effektiverar företagets tjänsteverksamhet.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att
utveckla organisationens administrativa och analytiska system
samt kunna implementera IT lösningar med fokus på
värdeskapande för både kunden och företaget.

Innehåll

Utveckling av företagets analytiska verktyg och modeller samt it
lösningar med fokus på värdeskapande både för kunden och
företaget.
IT lösningar och applikationer för företagets tjänsteverksamhet.
Under kursen används ExCel som verktyg för kalkylering och
FileMaker för att utveckla databaslösningar.

Förkunskaper

None

Kursen ersätter följande kurser

Ingen

Mer information

Ingen

Litteratur

Kompendium

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 40 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 10 timmar
 • Praktiska övningar - 10 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 30 timmar
 • Självstudier - 25 timmar
 • Nätbaserade - 18 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande
examinationer:
Alla uppgifter i its learning

Lärare

Nordberg Leif

Examinator

Nordberg Leif

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

 • 2014-05-31 - Demonstrationer och presentationer
 • 2014-05-31 - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning