Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studerande förstår
vilka olika faktorer som ingår i begreppet
Miljölogistik och självständigt kan utföra
värderingar av befintliga logistiska system och
deras miljöpåverkan.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande
- Veta vilka faktorer som ingår i begreppet
miljölogistik
- veta hur man utför en logistisk miljövärdering
- känna till alternativa miljöredovisningsverktyg
- kunna jämföra miljörapporter
- Känna till grunderna i transport av farligt gods
- Kunna se sina egna möjligheter att påverka inom
miljölogistik

Innehåll

1. Begreppet miljölogistik och dess olika delar
2. Hållbar utveckling, Miljörapporter, jämförelser
av ekologiska "fotavtryck".
3. Transport av farligt gods
4. Samhället och miljöpolitiken som styrmekanism
5. Praktiska exempel från näringslivet

Förkunskaper

- Affärslogistikens grunder

Kursen ersätter följande kurser

ingen

Mer information

Kursen går på Itslearning. Mer information om tidtabeller där vid kursens början.

Litteratur

Kurslitteratur som stöd i kursen:

Green Logistics. McKinnon Alan m.fl. 2010.

Logistik (läran om effektiva materialflöden),
Jonsson & Mattson, 2005, ISBN 91-44-04182-9. kap 6 delar av kap 3

Gröna inköp, Karlström Ulf, 2006, ISBN 9139108201

Pearsson, Köp rätt med ISO 9001- en handbok om inköp.e-bok.

Toimiva pakkaus. Järvi-Kääräinen Terhen och Ollila Margareetta. 2007. ISBN 978-951-8988-41-3

Kursmaterial på Itslearning

Ev. övrig litteratur

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 30 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 10 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 30 timmar
 • Basgruppsarbete - 13 timmar
 • Självstudier - 30 timmar
 • Nätbaserade - 10 timmar
 • - 10 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Uppgifter samt inlärningsportfölj. Närvaro vid besök.

Lärare

Sved Ann-Christine

Examinator

Sved Ann-Christine

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning