Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målet är att ge kunskaper om vad man skall ta i beaktande, ur en kulturell synvinkel(affärskultur och organisationskultur), när man arbetar i en multikulturell organisation och kulturens inverkan på flödeskedjan.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att känna till och uppskatta främmande kulturer, trender och religioner och kunna relatera till olika kulturteorier och undersökningar samt ta i beaktande vad affärskultur och organisationskultur innebär.
Studeranden skall också ha anpassningskunskaper gällande en kulturchock eller dylika främmande situationer och kunna analysera sin egen kultur.
Studerande skall kunna ta i beaktande kulturteorier och deras inverkan på SCM.

Innehåll

Kulturteorier
Scandinavisk kultur
Multikulturella organisationer
Organisationskulturer
Affärskultur
Icke verbal kommunikation

Förkunskaper

Första årets basstudier

Kursen ersätter följande kurser

Ingen

Mer information

Kursen är planerad enbart för LG och den gruppen prioriteras.
Kurspråket är svenska
Kursen har ingen tentemen vilket kräver närvaro vid föreläsningar och inlämning av övningar samt medverkan i övningar under lektionerna.

Litteratur

Organisationer och kulturer,Geert Hofstede & Gert Jan Hofstede
Lund : Studentlitteratur, 2005
Intercultural Communication, in the Global Workplace, Varner & Beamer

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 20 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 10 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 10 timmar
 • Basgruppsarbete - 10 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 30 timmar
 • Självstudier - 53 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio
 • Under kursen utförs flera övningar som demonstrerar kulturskillander

Examinationskrav

Inlärningsdagbok från hela kursen
Inlämningsuppgifter
Skriftligt kursarbete
Övingar i klass

Lärare

Hongell Linn

Examinator

Hongell Linn

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

se arbs

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
 • Datum meddelas senare - Övriga uppgifter

Kurs och studieplanssökning