Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studerande förstår
inköpets betydelse för företaget samt att de kan
hantera central inköps och lageroptimerings
verktyg.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara
förmögen att förstå anskaffningsprocessen i sin
helhet samt att relatera företagest inköp till
lagernivåer och det bundna kapitalet.

Innehåll

Studerande
- skapar ett produktspecifikationsverktyg för
inköp
- skriver ett anbud
- skapar en modell för att jämföra leverantörer
- planerar ett verkligt inköp (ev. fiktivt)
- utför ABC-analys på exel
- både probabilistiska och deterministiska lagerstyrningsmodeller gås igenom i detalj
- relaterar inköp och bundet kapital till
företagets ekonomi som helhet

Förkunskaper

Affärslogistikens grunder (eller motsvarande
kunskap) godkänd.

Kursen ersätter följande kurser

Ingen

Mer information

- Studerande med logistik som breddstudie har förtur till kursen. För övrigt antas studerande per
anmälningsdatum. Inlämningsdatumen är
obligatoriska och förenade arbeten godkänns inte.

Litteratur

l. Proffs i inköp; Ulf Skoog & Conny Widlund 2001,
ISBN 91-972102-1-8, eller nyare upplaga
2. Logistik (läran om effektiva materialflöden),
Jonsson & Mattson, 2005, ISBN 91-44-04182-9.
kapitel 11, 12, 15
3. An Introduction to Management Science
av Anderson, Sweeney, Williams och Wisniemski
ISBN 978-1-84480-595-2
Endast kapitel 11 (inventory models)
4 Övrigt material som ges ut under kursen.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 20 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 10 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 12 timmar
 • Basgruppsarbete - 10 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 33 timmar
 • Självstudier - 48 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Lagerdelen bedöms utgående från en minitent och inlämningsuppgifter. Inköpsdelen bedöms utgående från ett större inköpsarbete som görs för en uppdragsgivare. Dedömningen sker på basen av inlämngsuppgifter och presentationer.

Lärare

 • Björk Kaj-Mikael
 • Relander Siv

Examinator

Björk Kaj-Mikael

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

se arbs

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning