Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Kursen syftar till att introducera elektronisk
handel över
Internet ur ett affärsperspektiv där elektroniska
affärernas begrepp, påverkan och tekniker
presenteras.

Läranderesultat

- Studenten kan identifiera affäskritiska
processer
- Studenten kan definiera möjligheter, problem och
risker med elektroniska affärer
- Studenten kan jämföra olika affärsmodeller för
att idka elektronisk handel inom olika branscher
- Studenten kan analysera och reflektera över
olika elektroniska marknadsplatser och dess
funktioner
- Studenten behäskar principerna för reklam,
orderhantering och betalningar vid handel på
Internet
- Studenten kan i praktiken bygga upp en fullständig nätbutik
- Studenten kan implementera fungerande betalningsalternativ
samt leveransalternativ i nätbutiken
- Studenten kan planera och förverkliga kommunikationen med
nätbutikens kunder och kan hantera verktygen för att följa upp
trafiken till denna.

Innehåll

- Bakgrund och fundamentala begrepp
- Möjligheter, problem och risker
- Olika affärsmodeller
- Internet försäljning; Reklam, orderhantering och
betalningar
- Olika program för elektroniska affärer
- Implementering av en e-butik i Arbits e-Business
Lab

Förkunskaper

Marknadsföringens grunder

Kursen ersätter följande kurser

Elektronisk handel

Mer information

ingen

Litteratur

Material tillgängligt i itslearning, Arcadas
nätstudiemiljö

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 40 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 5 timmar
 • Praktiska övningar - 10 timmar
 • Basgruppsarbete - 5 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 43 timmar
 • Nätbaserade - 30 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd kurs bör studenten genomförande följande:
Examination 1: Skriva en rapport om utvecklingen av en
nätbutik för
ett företag
Examination 2: Implementera en fungerande nätbutik med
utvald
plattform. i Arcadas e- business Lab
Examination 3: Presentera affärsidé och den implementerade
nätbutiken i ett slutseminarium

Lärare

Forsström Mikael

Examinator

Forsström Mikael

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning