Kursens undervisningsperiod

1 (2021-08-01 till 2021-10-24)

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Finska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

10 sp

Kompetensmål

Kurssin tavoitteena on käyttää digimaailman
viimeiset palvelut sekä
työkalut vahvistakseen yrityksen läsnäoloa
verkossa.

Läranderesultat

Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet
kehittää yrityksen
läsnäoloa verkossa tuoden lisäarvoa sekä
asiakkaille että yritykselle.

Innehåll

- Verkkosivujen kehitys julkaisujärjestelmällä

- Erilaisten some-työkalujen käyttö luoden
yritykselle vahvaa
läsnäoloa verkossa

- Verkkosivujen hakukoneoptimointia sekä
verkkoanalytiikka

- Hakukonemainontaa

- Laaja projektityö käsittäen yrityksen
verkkosivujen sunnittelu
ja kehittäminen, kävijöiden liikenteen
seuraaminen,
hakukonemainoksia sekä erilaisia some-
aktiviteetteja näin ollen
vahvistaen yrityksen läsnäoloa verkossa.

- HUOM! Verkkotuotanto moduuli on osa
Digitaalisen muotoilu
kurssikokonaisuutta. Verkkotuotannon lisäksi
siihen kuuluu
Graafinen- ja Mediatuotanto kurssit. Kurssin
aikana opiskelija
toteuttaa laajan projektityön missä yhdistyy
kaikkien moduulien
materiaalit.

Förkunskaper

Tietojenkäsittelyn perustiedot

Mer information

Opiskelijat valitaan hakemusten perusteella, lue
lisää:
http://fortbildning.arcada.fi/fi Extern länk-
fi/Education/Details/117

Litteratur

Kurssimateriaalit julkaistaan itslearning
ympäristössä.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 60 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 20 timmar
 • Praktiska övningar - 50 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 80 timmar
 • Nätbaserade - 56 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 266 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 266 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Kurssin läpäisemiseksi opiskelijan tulisi:

1. Suorittaa kaikki tehtävät, jotka ovat
julkaistu itslearning
oppimisalustassa

2. Suunnitella ja julkaista verkkosivut sekä
siihen liittyvät online
aktiviteetit vahvistakseen yrityksen läsnäoloa
verkossa

3. Esitellä projektityön loppuseminaarissa

Lärare

 • Forsström Mikael
 • Nyberg Janne
 • Hannula Liisa

Examinator

Forsström Mikael

Antal kursplatser

Ingen begränsning (23 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2021-08-09 till 2021-09-05

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning