Kursens undervisningsperiod

2 (2021-10-25 till 2021-12-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att lära sig snabb
BIM-modellering och tekniska beräkningar vid VVS-
projektering med hjälp av verktyget MagiCAD för
AutoCAD.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara
förmögen att utföra VVS-projektering med verktyget
MagiCad.

Förkunskaper

Teknisk ritning (AutoCAD)

Studieaktiviteter

  • Praktiska övningar - 24 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 24 timmar
  • Självstudier - 87 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:
presentationer, rapporter och produktioner,
uppsatser, samt närvaro vid angivna tillfällen)

Examinationerna väger sinsemellan på följande
sätt: ...

Lärare

Sjöholm Markus

Examinator

Roos Kim

Antal kursplatser

Ingen begränsning (45 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2021-10-11 till 2021-11-07

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2021-10-28 16:00 - 19:00 D399 Installationsplanering (MagiCAD) https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjQ4YzQ4NDctZjJhYi00MzM1LThiMTgtMjNjMzUzNzRjZTU0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8823c91-be81-4f89-b024-6c3dd789c106%22%2c%22Oid%22%3a%22b800005a-de89-47f7-a787-2c165c15f2ed%22%7d Sjöholm Markus
2021-11-04 16:00 - 19:00 D399 Installationsplanering (MagiCAD) Via Teams: https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_MjQ4YzQ4NDctZjJhYi00MzM1LThiMTgtMjNjMzUzNzRjZTU0%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522c8823c91-be81-4f89-b024-6c3dd789c106%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522b800005a-de89-47f7-a787-2c165c15f2ed%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=94a6c501-e82c-45fe-b83e-b63853bb1d50&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true Sjöholm Markus
2021-11-11 16:00 - 19:00 D399 Installationsplanering (MagiCAD) Sjöholm Markus
2021-11-18 16:00 - 19:00 D399 Installationsplanering (MagiCAD) Sjöholm Markus
2021-11-25 16:00 - 19:00 D399 Installationsplanering (MagiCAD) Sjöholm Markus
2021-12-02 16:00 - 19:00 D399 Installationsplanering (MagiCAD) Sjöholm Markus
2021-12-09 16:00 - 19:00 D399 Installationsplanering (MagiCAD) Sjöholm Markus
2021-12-16 16:00 - 19:00 D399 Installationsplanering (MagiCAD) Sjöholm Markus

Kurs och studieplanssökning