Kursens undervisningsperiod

1 (2021-08-01 till 2021-10-24)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att få en mångsidig
uppfattning om kylteknik och dess
användningsområden.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande
vara förmögen att:

1. känner kylteknikens grundbegrepp, standarder
samt myndighetskrav.
2. förstår kylteknikens termodynamiska
grundprocesser
3. behärskar kylanläggningars allmänna
anläggningsscheman och huvudkomponenter
4. kan beräkna kylbehov och komfortkyla
5. kan beräkna kylprocessens massa- och
energibalanser samt åskådliggöra kylmediets
process i logp,h-diagram.
6. känner och kan dimensionera komponenter
(kompressorer, kondensorer, förångare,
expansionsventiler).

Innehåll

Kylprocessen

Förkunskaper

[DE-2-007] - Termodynamik
[DE-2-035] - Strömningslära
[DE-2-036] - Inomhusklimat

Litteratur

Allt material finns tillgängligt på kursens
itsLearning sida.

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 24 timmar
  • Självstudier - 111 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

För godkänd kursprestation krävs att alla övningar
är godkända och avklarad tentamen.

Lärare

Wiik Niklas

Examinator

Roos Kim

Antal kursplatser

Ingen begränsning (26 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2021-08-09 till 2021-09-05

Examinationsformer

Tentdatum meddelas senare - Tentamina

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2021-09-02 14:00 - 17:00 B327 Kylteknik Wiik Niklas
2021-09-09 14:00 - 17:00 B327 Kylteknik Wiik Niklas
2021-09-16 14:00 - 17:00 B327 Kylteknik (Distans) Wiik Niklas
2021-09-23 14:00 - 17:00 B327 Kylteknik (Distans) Wiik Niklas
2021-10-01 10:00 - 13:00 B327 Kylteknik (Distans) Wiik Niklas
2021-10-07 14:00 - 17:00 B327 Kylteknik Wiik Niklas
2021-10-14 14:00 - 17:00 B327 Kylteknik (Distans) Wiik Niklas
2021-10-21 14:00 - 17:00 B518 Kylteknik (Tentamen) Wiik Niklas
2021-11-05 12:00 - 15:00 D4107-08 Omtent kylteknik & Inomhusklimat Roos Kim
2021-12-03 09:00 - 12:00 D398 Omtent 2 (Inomhusklimat + Kylteknik) Roos Kim

Kurs och studieplanssökning