Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att beskriva,
modellera och analysera dynamiska processer.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande kunna konstruera matematiska modeller av fysikaliska problem i form av differentialekvationer av första och andra ordningen samt lösa dessa med hjälp av teorin för differentialekvationer och laplacetransformer.

Innehåll

- separabla differentialekvationer
- första ordningens linjära differentialekvationer
- linjära andra ordningens differentialekvationer
- system av differentialekvationer
- laplacetransformer
- lösning av linjära differentialekvationer med laplacetransformer

Förkunskaper

Differential- och integralkalkyl

Kursen ersätter följande kurser

None

Litteratur

Rådhe, Sollervall: Matematik för ingenjörer

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 30 timmar
  • Individuell handledning och grupphandledning - 30 timmar
  • Praktiska övningar - 62 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 13 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

Sluttentamen

Lärare

Skön Kim

Examinator

Skön Kim

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2018-08-31

Examinationsformer

Tentdatum meddelas senare - Tentamina

Kurs och studieplanssökning