Nivå/kategori

Övriga studier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

2 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att... hjälpa
studenten att göra ett examensarbete som fyller
de kvalitativa och etiska kraven på teknisk/ekonomisk
forskning.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara
förmögen att... välja lämplig metod för sitt
examensarbete, samt kunna planera, utföra och
rapportera arbetet enligt vald metod.

Innehåll

Aktuella forskningsuppslag. Försöksplanering.
Kvantitativa metoder, bl.a.
kundtillfredsställelse och pristestning.
Kvalitativa metoder, bl.a. expertintervjuer och
fokusgrupper. Mätning och hantering av
mätresultat. Fallstudier, intervention. Etik, mänskliga aspekter.
Uppgörande av forskningsplan.

Förkunskaper

Kursen är avsedd för studerande som tänkt påbörja
sitt examemsarbete inom det närmaste året.

Kursen ersätter följande kurser

Kursen är gemensam för program inom Arcada teknik
och ekonomi, som inledning till de
programspecifika examensarbetsseminarierna.

Mer information

Kursen går på engelska men det går bra att ställa frågor på
svenska, samt att göra uppgifter och skriva tenten på
svenska.

Litteratur

Examensarbeten i urval. Böcker och artiklar
enligt rekommendation av föreläsarna.

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 20 timmar
  • Praktiska övningar - 20 timmar
  • Självstudier - 20 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 60 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 60 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Övningsuppgifter inlämnade i tid och godkända.

Lärare

Eldon Sveinn

Examinator

Eldon Sveinn

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursens tidtabell

Period 1

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning