Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Kursens undervisningsperiod

3 (2022-01-01 till 2022-03-13)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

I denna studieenhet lägger du grunden för
följande kompetenser:

Etisk- och hållbarhetskompetens

Lokal- och global samhällskompetens

Företags- och organisationskompetens

Interkulturell kompetens

Läranderesultat

Efter avlagd studieenhet:

Du kan identifiera och beskriva FN:s
hållbarhetsmål för samhällsutveckling samt
identifiera hur de relaterar till din bransch och
den nordiska samhällsutvecklingen. (Kunskap)

Du kan redogöra för rättsstatsprincipen och
grunderna i arbetsrätt, vilket ligger som grund
för den nordiska samhällsmodellen. (Kunskap)

Du kan relatera dina kunskaper om hållbar
utveckling och etiska grundprinciper i
verklighetsnära fall utgående ifrån din egen
profession. (Färdighet)

Du kan analytiskt och kritiskt diskutera teman
från aktuell samhällsdebatt i en social, kulturell
och politisk kontext. (Färdighet)

Utgående ifrån erhållen kunskap om hållbarhet och
etiska grundprinciper reflekterar du över de val
du gör i din profession. (Förhållningssätt)

Du reflekterar över hur du kan aktivt bidra till
din omgivning utgående från värderingar relaterade
till den nordiska välfärdsmodellen.
(Förhållningssätt)

Innehåll

Juridik (Allmän för alla utbildningsprogram)

Etik och hållbar utveckling: Vad det betyder och
varför det är viktigt, både i allmänhet och inom
branchen.

FNs målsättningar för hållbar utvecking i
allmänhet och vad det betyder inom IT-branchen.

Internets historia

Introduktion till datanät, nätverksprotokoll och
säkerhet.

Öppen källkod

Cyber attacker

Cyber Försvar

Etisk penetreringstest

Förkunskaper

- Teknologi och lärande

Kursen ersätter följande kurser

Introduktion till högskolestudier

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 40 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 95 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tent (juridik), MCQ-
tester och
Inlämningsuppgifter

Examinationskrav

För godkänd studieenhet krävs:

Godkänd juridiktent

Minst 50% av de totala poängen för 2
inlämningsuppgifter och 8 MCQ-tester.

Lärare

  • Karlsson Jonny
  • Duncan Robert

Examinator

Karlsson Jonny

Antal kursplatser

Ingen begränsning (41 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2021-12-22 till 2022-01-14

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Övriga uppgifter

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2022-01-14 13:00 - 16:00 Etisk och hållbar samhällsutveckling Föreläsningen hålls online i Zoom: https://arcada.zoom.us/j/66628893832 Duncan Robert
Karlsson Jonny
2022-01-18 14:15 - 15:45 Etisk och hållbar samhällsutveckling Online, juridik Enkvist Joachim
2022-01-19 13:00 - 16:00 Etisk och hållbar samhällsutveckling Föreläsningen hålls online i Zoom: https://arcada.zoom.us/j/66628893832 Duncan Robert
2022-01-20 13:15 - 14:45 Etisk och hållbar samhällsutveckling Online, juridik Enkvist Joachim
2022-01-21 13:00 - 16:00 Etisk och hållbar samhällsutveckling Föreläsningen hålls online i Zoom: https://arcada.zoom.us/j/66628893832 Duncan Robert
2022-01-24 14:15 - 15:45 Etisk och hållbar samhällsutveckling Online, juridik Enkvist Joachim
2022-01-26 09:45 - 11:45 Etisk och hållbar samhällsutveckling Föreläsningen hålls online i Zoom: https://arcada.zoom.us/j/66628893832 Duncan Robert
2022-01-27 09:45 - 11:45 Etisk och hållbar samhällsutveckling Föreläsningen hålls online i Zoom: https://arcada.zoom.us/j/66628893832 Duncan Robert
2022-01-27 13:15 - 14:45 Etisk och hållbar samhällsutveckling Online, juridik Enkvist Joachim
2022-01-31 13:00 - 15:00 Arbetsmarknadskurs - DIFF Del 3: Marknadsföra sig själv Föreläsare: Egenföretagare/ Lena Berner-Rasmusen Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/64089338133?from=addon Meeting ID: 640 8933 8133 Join by SIP 64089338133@109.105.112.236 64089338133@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 640 8933 8133 Mustasilta Elina
2022-02-01 09:45 - 11:45 Etisk och hållbar samhällsutveckling Föreläsningen hålls online i Zoom: https://arcada.zoom.us/j/66628893832 Duncan Robert
2022-02-03 09:45 - 11:45 Etisk och hållbar samhällsutveckling Föreläsningen hålls online i Zoom: https://arcada.zoom.us/j/66628893832 Duncan Robert
2022-02-07 13:00 - 15:00 Arbetsmarknadskurs - DIFF Del 4: Startup välden Föreläsare: UpSwing/ Christoph Rabl Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/66139866207?from=addon Meeting ID: 661 3986 6207 Join by SIP 66139866207@109.105.112.236 66139866207@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 661 3986 6207 Mustasilta Elina
2022-02-10 13:00 - 16:00 Etisk och hållbar samhällsutveckling Föreläsningen hålls online i Zoom: https://arcada.zoom.us/j/66628893832 Duncan Robert
2022-02-14 13:00 - 15:00 Arbetsmarknadskurs - DIFF Del 5: Utomlandsjobb Föreläsare: Jon Krogell Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/61395901850?from=addon Meeting ID: 613 9590 1850 Join by SIP 61395901850@109.105.112.236 61395901850@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 613 9590 1850 Mustasilta Elina
2022-02-23 09:45 - 11:45 Etisk och hållbar samhällsutveckling Föreläsningen hålls online i Zoom: https://arcada.zoom.us/j/66628893832 Duncan Robert
2022-02-25 09:45 - 11:45 Etisk och hållbar samhällsutveckling Föreläsningen hålls online i Zoom: https://arcada.zoom.us/j/66628893832 Duncan Robert
2022-03-01 13:00 - 16:00 Etisk och hållbar samhällsutveckling Föreläsningen hålls online i Zoom: https://arcada.zoom.us/j/66628893832 Duncan Robert
2022-03-03 13:00 - 16:00 Etisk och hållbar samhällsutveckling Föreläsningen hålls online i Zoom: https://arcada.zoom.us/j/66628893832 Duncan Robert
2022-03-08 13:00 - 16:00 Etisk och hållbar samhällsutveckling Föreläsningen hålls online i Zoom: https://arcada.zoom.us/j/66628893832 Duncan Robert
2022-03-10 13:00 - 16:00 Etisk och hållbar samhällsutveckling Föreläsningen hålls online i Zoom: https://arcada.zoom.us/j/66628893832 Duncan Robert
2022-03-15 13:00 - 16:00 Etisk och hållbar samhällsutveckling Föreläsningen hålls online i Zoom: https://arcada.zoom.us/j/66628893832 Duncan Robert
2022-03-17 13:00 - 16:00 Etisk och hållbar samhällsutveckling Föreläsningen hålls online i Zoom: https://arcada.zoom.us/j/66628893832 Duncan Robert

Kurs och studieplanssökning