Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Att få stöd och verktyg för att målmedvetet och
framgångsrikt kunna studera vid Arcada.

Del 2 (3 sp) IKT-körkort
IKT-körkortet är avsett att garantera alla
studenter vid Arcada möjligheten till tillräckliga
grundkunskaper i informations- och
kommunikationsteknik (IKT) för att avlägga sina
studier.

Läranderesultat

Del 1 (2 sp) Studierna
Efter avklarat kursavsnitt förväntas den
studerande:
- kunna använda informationskanalerna vid Arcada
- känna till sin studieplan, sin profession och
reflektera över vad målen med studierna är
- känna till olika verktyg, metoder och
studieformer som stöd för resultatorienterat
lärande (studieorientering)
- förstå vad självstyrt lärande innebär för den
individuella lärprocessen och för studieresultatet
- känna till etiska riktlinjer
- kunna identifiera sin språkkompetens
- vara medveten om möjligheten att utveckla sin
språkkompetens

Del 2 (3 sp) IKT-körkort

Inlärningsresultaten för IKT-körkortet följer
motsvarande vid Helsingfors universitet, dvs. att
du efter avklarat kursavsnitt har tillräckliga
grundkunskaper i IKT för att avlägga dina studier
och för att utveckla dina IKT-färdigheter
ytterligare. De detaljerade inlärningsmålen finns
publicerade på IKT-körkortets projektsida
http://projekt.arcada.fi/ikt-korkort/ Extern länk -
>Målsättningen

Innehåll

Del 1 (2 sp) Studierna

Gruppträffar
Studieorientering med studievägledare
Språkstöd och kartläggning av språkkompetens
Studiernas innehåll och mål med studier

Del 2 (3 sp) IKT-körkort

Innehållet följer motsvarande innehåll vid
Helsingfors universitet:
1 Introduktion till datoranvändning
2 IT-miljön vid Arcada
3 Bearbetning och framställning av data
4 Informationssökning
5 Informationssäkerhet och dataskydd

Förkunskaper

Inga

Mer information

Kursens två delar registreras tillsammans som en prestation på 5 sp. De båda delarna har var sitt kursområde på itslearning.

Del 2:
IKT-körkortet inleds vecka 35 med obligatoriska
nivåtest som tjänar som prognostiska test.
Därefter följer du en individuell arbetsplan
beroende på dina resultat i nivåtesten.

Litteratur

Del 1 (2 sp) Studierna
Skrivguide
Studieguide

Del 2 (3 sp) IKT körkort
Studiematerialet finns publicerat på itslearning
och på IKT-körkortets informationssida
http://projekt.arcada.fi/ikt-korkort/ Extern länk

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 20 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 10 timmar
 • Basgruppsarbete - 10 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 10 timmar
 • Självstudier - 30 timmar
 • Nätbaserade - 53 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Del 1 (2 sp) Studierna
Aktivt deltagande i lektioner och lärartutorering,
som påvisas i form av lärdagbok.

Del 2 (3 sp) IKT körkort
Godkänd datorbaserad tentamen. För godkänd
tentamen krävs att minst 70% av svaren i den
elektroniska tentamen är korrekta.
För deltagande i tentamen krävs att studenten
först avlagt samtliga fem nivåtest med minst 70%
av svaren rätt.

Lärare

 • Levälahti Filip
 • Ståhl Tore
 • Tigerstedt Christa

Examinator

Tigerstedt Christa

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Kursens slutdatum

Slutdatum meddelas senare

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Hösten (period 1 och 2)

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • 2012-08-20 - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning