Kursens undervisningsperiod

2 (2021-10-25 till 2021-12-31)

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att:
Studenten har en fördjupad helhetsbild av
bokföring och bokslut och är förtrogen med
beskattningen som följer, i enlighet med
finländsk bokförings- och skattelagstiftning,
främst gällande små och medelstora företag.
Studenten har en insikt i revisorns arbete.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande
vara förmögen att:
- under handledning eller självständigt ha hand
om bokslutsplanering och bokslutsarbete och
uppgöra årsdeklarationen för ett företag
- känna till grundprinciperna för finländsk
företagsbeskattning
- ha en insikt i revisorns arbete i företaget

Innehåll

- Bokföringslagen och näringsskattelagen
- Resultat- och balansräkning
- Periodiseringsregler
- Centrala bokslutsrapporter
- Principer för företagets inkomstbeskattning
och deklaration
- Revisorns uppgifter

Förkunskaper

Affärsredovisning eller motsvarande kunskaper

Kursen ersätter följande kurser

inga

Litteratur

Soile Tomperi: Kehittyväkirjanpitotaito (stöd)
Soile Tomperi: Bokföring i praktiken
Bokföringslag 3.12.1997( med
ändringar)Korkeamäki, Ari-
Matti:Tilintarkastuksen perusteet.WSOY, 2008.
Utdelat material

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 10 timmar
 • Praktiska övningar - 35 timmar
 • Basgruppsarbete - 20 timmar
 • Självstudier - 50 timmar
 • Nätbaserade - 20 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Grupparbete. Kan inte ersättas!

Examinationskrav

Information vid introduktionen och på
Itslearning.
För godkänd prestation krävs att studenten
deltar i: skriftlig tent (50 p), obligatoriska
inlämningsuppgifter (30 p), grupparbete (20 p)
och företagsbesök, samt erhåller totalt
50% av kursens totalpoäng.

Lärare

Puukko Linda

Examinator

Puukko Linda

Antal kursplatser

Ingen begränsning (31 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2021-10-11 till 2021-10-24

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Övriga uppgifter
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2021-10-29 10:00 - 12:00 E385 Bokslut Puukko Linda
2021-11-05 10:00 - 13:00 E383 Bokslut Puukko Linda
2021-11-10 13:00 - 15:00 E385 Bokslut Puukko Linda
2021-11-17 13:00 - 15:00 E385 Bokslut Puukko Linda
2021-11-29 13:00 - 15:00 E385 Bokslut Puukko Linda
2021-12-10 12:15 - 15:15 B518 Bokslut - ONLINE Grupparbete Puukko Linda
2021-12-15 13:00 - 15:00 E385 Bokslut - ONLINE Puukko Linda

Kurs och studieplanssökning