Kursens undervisningsperiod

1 (2021-08-01 till 2021-10-24)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Understands employment law
Can relate to different collective agreements
Understands basics of performance management
Can apply tools for conflict management
Is able to apply practical daily management

Läranderesultat

You will learn basics about employment law as
well as collective agreements.

At the end of the course the student should be
able to relate and understand the basics of
employment law and collective agreements.

The student should also be able to get familiar
with performance management and conflict
management.

Innehåll

Employment law
Collective agreements
Planning of work schedules, personal planning
Performance management
Well-being at work
Conflict management
Strategic leadership
Recruitment

Förkunskaper

20 cr completed from the subject module.

Litteratur

To be announced later.

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 40 timmar
  • Studiebesök och demonstrationer - 10 timmar
  • Praktiska övningar - 40 timmar
  • Självstudier - 45 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Lärare

  • Broth Joacim
  • Wehren Anna

Examinator

Fabricius Susanna

Antal kursplatser

Ingen begränsning (43 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2021-08-09 till 2021-08-29

Examinationsformer

Tentdatum meddelas senare - Tentamina

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2021-08-31 09:00 - 11:30 B518 HRM & HRD ZOOM options for those who cannot attend at Arcada in B518 Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/63820521212 Broth Joacim
Wehren Anna
2021-09-07 09:00 - 11:30 HRM & HRD Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/68068290942 Broth Joacim
Wehren Anna
2021-09-14 09:00 - 11:30 HRM & HRD Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/65060803077 Broth Joacim
Wehren Anna
2021-09-21 09:00 - 11:30 HRM & HRD Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/61443590131
2021-09-28 09:00 - 11:30 HRM & HRD Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/66042416489 Broth Joacim
Wehren Anna
2021-10-05 09:00 - 11:30 F249 HRM & HRD Broth Joacim
Wehren Anna
2021-10-07 09:00 - 11:00 HRM & HRD Reconciliation meeting for the group work. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/69406884900 Broth Joacim
2021-10-12 09:00 - 11:30 B518 HRM & HRD Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/64452011269 Broth Joacim
Wehren Anna
2021-10-14 09:00 - 12:00 HRM & HRD Grupparbetsavstämning Broth Joacim
2021-10-21 13:00 - 14:30 HRM & HRD Digital exam at Itslearning. Start: 1300 Broth Joacim
Wehren Anna
2021-12-02 09:00 - 10:30 HRM & HRD Re-exam Broth Joacim
Wehren Anna
2022-01-18 13:00 - 14:30 HRM & HRD Re-exam 2 Broth Joacim
Wehren Anna

Kurs och studieplanssökning