Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

The aim of the course is for the student to get to
know the global risks and security factors,
auditing models and tools that are available.

Läranderesultat

At the end of the course the student is expected
to be able to analyze risk and security issues.
The student is able to understand and analyze
riskfaktors both on an individual, lokal as an
global level. The student can evaluate the risk
and security level at an instans.

Innehåll

Självstudier

Förkunskaper

Basic knowledge in logistics and business

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 2 timmar
  • Praktiska övningar - 2 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 30 timmar
  • Självstudier - 100 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 134 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 134 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Självstudier via nätet

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

To pass the course the student should pass the
following examinations:4 cases 20-30 p/each. The
student must get 50 points from 100p total.

Lärare

  • Hongell Linn
  • Relander Siv
  • Karlsson Hanne

Examinator

Hongell Linn

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning