Kursens undervisningsperiod

1 (2021-08-01 till 2021-10-24)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Dagens affärer är internationella. Denna kurs ger
dig grunderna i internationella handel,dvs
kunskap om den vokabulär som används och om de
grundläggade kunskaper och färdigheter som
behövs för internationella affärer.
Kursen baseras på en internationell lärobok i
ämnet Internationell handel som ger dig den
nödvändiga vokabilären, teoretiska modeller och
strukturer samt praktikfall för att sedan
individuellt kunna analysera internationella
affärsproblem

Läranderesultat

Kursens mål är:
Ge dig en förståelse för de unika dragen i att
göra internationella affärer, samt kunskap om den
juridiska och politiska miljön.

Att ge en förståelse hur internationella affärer
påverkar den nationella utvecklingen och
ekonomisk tillväxt.

Förståelse för de faktorer som påverkar in- och
utflödet av utländska investeringar
.
Ge dig en ökad förståalse för betydelsen av de
internationella statliga och privata
organisationer för internationell handel.

En förstålse vaför företag internationaliserar
sin verksamhet och hur
internationaliseringsprocessen sker.

En förstålse för de olika sätt att etablera sig
utomlands som företag använder sig av.

En förståelse för etiska problem i samband med
internationella affärer.

En förståelse för effekten av olika kulturer på
internationella affärer.

En förståelse för globala strategier och
internationella företagsköp.

En förståelse för multinationella företags
leverantörer och kunder.

Att förstå och kunna använda de färdigheter som
lärts i lösandet av praktikfall och uppgifter.

Innehåll

Kursen skapar en medvetenhet om globala problem
och möjligheter som ger dig en bättre förståelse
för det som händer internationellt och således
ger dig en beredskap att fatta bättre och mer
insiktsfulla beslut om internationella
transaktioner.

Förkunskaper

Logistikens grunder eller Introduction to logistics.

Kursen ersätter följande kurser

International trade and globalization

Litteratur

Pen Mike and Meyer Klaus: International business,
Second edition,
Cenage Learning, Andover Hampshire, UK. 606
sidor.
ISBN 978-1-4737-2264-4
Artiklar enligt examinators anvsiningar. Max.200
sidor

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 12 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 12 timmar
 • Praktiska övningar - 12 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 36 timmar
 • Självstudier - 53 timmar
 • Nätbaserade - 10 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

För en godkänd prestation skall studernaden
genomföra två uppgifter, ett grupparbete och en
tentamen. Vardera måste nå godkänt vitsord. Närmare
uppgifter utdelas vid introtillfället.

Lärare

 • Broth Joacim
 • Hongell Linn

Examinator

Fabricius Susanna

Antal kursplatser

Ingen begränsning (48 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2021-08-09 till 2021-08-29

Examinationsformer

Tentdatum meddelas senare - Tentamina

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2021-08-31 13:00 - 16:00 F249 International Trade For those who cannot attend ARCADA, here is link that provides the opportunity to listen to what is said during the introduction and the first lecture at this time. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/69019428253 Broth Joacim
2021-09-07 13:00 - 16:00 International Trade Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/64993289079 Broth Joacim
2021-09-14 13:00 - 16:00 International Trade Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/69364295165 Broth Joacim
2021-09-21 13:00 - 16:00 International Trade Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/69178505830 Broth Joacim
2021-09-30 09:15 - 12:15 International Trade Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/65157746060 Broth Joacim
2021-10-05 13:00 - 16:00 International Trade Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/63669147184 Broth Joacim
2021-10-12 12:00 - 16:00 International Trade Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/63050244087 Broth Joacim
2021-10-19 13:00 - 16:00 D4107-08 International Trade Examination in classroom: D4107-08 Broth Joacim
2021-11-16 09:15 - 12:15 B320 International Trade Re-exam 1 Broth Joacim
2021-12-15 09:15 - 10:45 International Trade Re-exam 2 Broth Joacim

Kurs och studieplanssökning