Nivå/kategori

Övriga studier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Valfri

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

3 sp

Kompetensmål

Målsättning med kursen är att ...

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att ...

Litteratur

Stella Ting-Toomey, Communicating Across Cultures ISBN 1-57230-445-6

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Skriftlig tentamen

Examinator

Tefke Martina

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kurs och studieplanssökning