Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

 • It 2001 - 2004 - Tvärvetenskapliga studier
 • Automation (el 2004) - Yrkesstudier
 • Telekommunikation (el 2004) - Yrkesstudier

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

3 sp

Läranderesultat

Att göra studenterna medvetna om interkulturella värderingar och etik.

Innehåll

Interkulturella värderingar och etik.

Förkunskaper

Inga förkunskaper.

Kursen ersätter följande kurser

Delar av
2003-2004, Multiprofessionella team och trender

Mer information

MPTT Del I består kursen Intercultural Communication
Kursen Intercultural Communication hålls på engelska.

Litteratur

Meddelas senare.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 0 timmar
 • Självstudier - 0 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 0 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 0 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina
 • Rapporter och produktioner

Examinator

Martina Tefke

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning