Kursens undervisningsperiod

1 (2019-08-01 till 2019-10-27)

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Barnmorskestudenten kan självständigt ta hand
om
den förlösta kvinnan och den nyblivna familjen
och handleda familjen inom specialfrågor i
puerperalvården.
Amningshandledning

Läranderesultat

- Planera, förverkliga och utvärdera vården för
den nyblivna familjen
- Amningshandledning enligt WHO
- Utföra eftergranskning efter regelbunden
förlossning och
handleda familjen i familjeplaneringen
-grundstudier i vaccinationskunskap

Innehåll

-barn hälsovård och pediatrik/neonatologi upp
till 1 år
-omfattande hälsogranskningar och folksjukdomar
- WHO Amningskurs 1sp
-postpartumtid och eftergranskning, uppföljning
efter förlossningen (puerperalvård)

Förkunskaper

-avklarade grundstudier

Kursen ersätter följande kurser

-

Litteratur

Postpartumtiden:

Aktuella artiklar, föreläsningsmaterial samt
särskilt angiven litteratur.

Lapsivuodeaika, Maila Deufel, Elisabet
Montonen.
2016, Duodecim.
ISBN 978-951-656-480-0

För amningskursen:

Onnistunut imetys, Maila Deufel, Elisabet
Montonen (toim.)1.
painos 2010, 550 sivua, nidottu

ELLER

Amning idag, Kylberg, Westerlund, Zwedberg
2014, ISBN: 9789172059603

Samt övrig litteratur enligt anvisningar i
samband med kursen.

Rajantie J. Heikineheimo M.Renko M 2016
Lastentaudit, 6. upplagan. Duodecim. eller
Lindberg, Lagercrantz, 2012, Barnmedicin,
Studentlitteratur.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 30 timmar
 • Praktiska övningar - 20 timmar
 • Självstudier - 40 timmar
 • Nätbaserade - 20 timmar
 • Seminarier - 10 timmar
 • simulering och skills - 15 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov

Examinationskrav

Godkänd tentamen
Godkända praktiska övningar och simuleringar
(obligatorisk närvaro)
Godkänt deltagande + tentamen +övningar i WHO
amningskurs (obligatorisk närvaro för
erhållandet
av intyg)

Lärare

 • Ekman Petra
 • Niemi Annika
 • Silfver Jessica
 • Stenbäck Pernilla
 • Tillman Ilse

Examinator

Stenbäck Pernilla

Antal kursplatser

Ingen begränsning (11 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursanmälningstid

2019-08-12 till 2019-09-08

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Övriga uppgifter
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-08-29 12:30 - 14:30 D4106 Familjeinriktad hälsovård 2 Introduktion till kursen Obligatorisk närvaro Niemi Annika
2019-09-03 09:00 - 16:00 B320 Familjeinriktad hälsovård 2 WHO amningskurs obligatorisk närvaro Niemi Annika
2019-09-06 09:00 - 12:00 D4106 Familjeinriktad hälsovård 2 Postpartum BM + HV hälsovård 2 Niemi Annika
2019-09-10 09:00 - 16:00 B320 Familjeinriktad hälsovård 2 WHO Amningskurs Niemi Annika
2019-09-13 09:00 - 14:30 F367 Familjeinriktad hälsovård 2 Workshops kring omfattande hälsogranskningar och förebyggande av folksjukdomar. Kolla in förhandsmaterial och instuderingsfrågor. Ekman Petra
2019-09-20 09:00 - 16:00 Familjeinriktad hälsovård 2 Självstudier om den oregelbundna barnsängstiden. Niemi Annika
Stenbäck Pernilla
2019-10-02 08:30 - 10:30 A503 Familjeinriktad hälsovård 2 Eftergranskning teori Sabrina Forsell, preliminär. Fortsätter med övning paralellt med praktiska provet. (se itslearning) Forsell Sabrina
Niemi Annika
2019-10-03 08:30 - 11:30 E488 Familjeinriktad hälsovård 2, WHO amningskurs Stenbäck Pernilla
von Koskull Malin
2019-10-03 12:30 - 15:30 E488 Familjeinriktad hälsovård 2, WHO amningskurs Stenbäck Pernilla
von Koskull Malin
2019-10-03 15:00 - 16:30 B325 Familjeinriktad hälsovård 2 Niemi Annika
Stenbäck Pernilla
2019-10-04 09:00 - 16:00 E488 Familjeinriktad hälsovård 2 Folkhälsans Mentaliseringsseminarium på Paasitorni Niemi Annika
Silfver Jessica
Stenbäck Pernilla
2019-10-07 09:00 - 16:00 E482 Familjeinriktad hälsovård 2 Postpartumsimulering Niemi Annika
Silfver Jessica
Stenbäck Pernilla
2019-10-07 09:00 - 16:00 E493 Familjeinriktad hälsovård 2 Silfver Jessica
2019-10-09 13:30 - 15:30 E491 Familjeinriktad hälsovård 2 grupptent Niemi Annika
Stenbäck Pernilla

Kurs och studieplanssökning