Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

3 sp

Kompetensmål

Studerande lär sig ta ansvar för att genomföra aktuella projekt.Studerande ser de aktuella trenderna och utvecklingsmöjligheterna inom hälsovården

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att planera, genomföra och utvärdera individ, grupp och samhällsinriktade kampanjer, yrkesinriktade dagar och projekt. Samt rapportera om projektet.Rapporten utmynnar i ett förslag till vårdutveckling inom hälsovården.

Förkunskaper

grundstudier

Litteratur

meddelas senare

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 4 timmar
  • Studiebesök och demonstrationer - 14 timmar
  • Studentstyrd lärarhandledd undervisning - 22 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete - 20 timmar
  • Självstudier - 20 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 80 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 40 timmar
  • Varav schemalagda studier: 40 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Rapporter och produktioner

Lärare

Törnqvist Maj-Len

Examinator

Törnqvist Maj-Len

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Kursens slutdatum

Slutdatum meddelas senare

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Examinationsformer

2006-08-24 - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning